Pozvánka na přednášku Ruský kosmismus a jeho současná reflexe

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Mgr. Olga Čadajeva, Ph.D.

(Univerzita Palackého)

Ruský kosmismus a jeho současná reflexe


Termín:

16. říjen 2020

Abstrakt:

Ruský kosmismus je svébytný myšlenkový směr, který je často označován jako „projektová filosofie.“ Původně vznikl jako výsledek úvah moskevského knihovníka N.F. Fjodorova o příčinách nepřátelství mezi lidmi a jeho ústřední ideou se stalo dosažení nesmrtelnosti pomocí propojení úsilí vědy, filosofie a náboženství. Fjodorovův odkaz ovlivnil celou řadu ruských myslitelů, ale také i vědců, mezi nimiž nejslavnějším je průkopník teorie raketových letů K.E. Ciolkovskij. Od 80. let minulého století kosmismus stále vzbuzuje pozornost jednak badatelů, ale také i širší veřejnosti se zájmem o duchovní přesah. I přes poněkud ostražitý a zčásti i ironický přístup akademické obce k myšlenkám kosmismu, je třeba konstatovat, že v posledním desetiletí zájem o něj jen stoupá, což se projevuje mimo jiné i ve velkém počtu výstav a uměleckých akcí, které se přímo věnují kosmismu. Přednáška se zaměří právě na současnou reflexi ruského kosmismu.

Odkaz na ZOOMStránky:

jednota-filozoficka.cz

Kontakt:

Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.
e-mail:
Katedra filozofie FF OSU


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 10. 2020