O svobodném pohybu z hlediska filozofie, přednáška dr. Antonína Doláka (pondělí 27. května2019)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra filozofie srdečně zve všechny členy akademické obce i zájemce mimo univerzitu na popularizující přednášku z oboru filozofie:

O svobodném pohybu z hlediska filozofie


Anotace:

Přednáška uchopí pohyb jako jednu z hlavních věcí, kterou člověk dělá, kterou se vyjadřuje jeho tělo a kterou ovlivňuje svoje celkové naladění i styl života. Pohyb může být strnulý a rigidní, může být ale také hravý, autentický, podobný tanci. Prvním pohybem se podle Nietzscheho hýbe člověk s nenávistí k životu, člověk resentimentu, nosící "trpaslíka zapšklosti a zášti" na hrbu. Spontánním pohybem se hýbe dítě a nadčlověk. Pohyb nacházíme také v smíchu: ironický zatuhlý smích sarkasmu resentimentu a hurónský smích nadčlověka nebo malého dítěte a olympských bohů. Moderní Zahaviho fenomenologie představuje rozlišení "sense of ownership" a "sense of agency", téma "kdo se hýbe?" uchopuje důležitým způsobem už Merleau-Ponty. O všech těchto bodech se bude podrobně mluvit se snahou, aby posluchači sami vyzkoušeli (možná jen doma, i to stačí) svobodný vlastní pohyb neřízený konvencemi. V neposlední řadě je pohyb důležitý v sexu: opět zde můžeme podle Foucaulta provádět strnulé konvenční pohyby řízené sexuology, experty nebo zatuhle napodobovat rigidní pohyby pornoherců, ale také můžeme vynalézat vlastní podoby sexuálních pohybů a propojování.


Přednáší PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D., odborný asistent Katedry filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Přednáška se uskuteční v Klubu Atlantik v Ostravě v pondělí 27. května 2019 v 17:00 hod.


plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 05. 2019