Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Přednáška dr. Jana Makovského "Mathesis universalis u Leibnize" (pátek 17. května 2019)

Pátek 17. května 2019, 12:30–14:00
Učebna DM-313 (budova DM)

Mgr. Jan Makovský, Ph.D.

(Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České Republiky)

Mathesis universalis u Leibnize


Abstrakt:

Myšlenka univerzální matematiky nepochybně sehrála důležitou úlohou ve vývoji moderní vědy a racionality, zcela směrodatnou se však ukázala ve snahách o její vlastní sebepochopení. Husserl, Weyl, Couturat, Cassirer, Heidegger... pro každého byla nauka o "mathesis universalis" v otázce "moderní vědy" svým způsobem ústřední – a v jejím rámci pak postava Leibnize, jenž Descartovu vědu o všem, co lze měřit, prohloubil o nekonečný rozměr přírody na samém počátku osvícenského putování za jejími zákony. Jaká je historická skutečnost? Přednáška představí dobový kontext a základní období univerzální matematiky u Leibnize, proměny jejich účelů a vztahů k dalším podstatným pojmům jeho myšlení – charakteristice "analysis situs" a infinitesimálnímu počtu. Odtud se konečně pokusí načrtnout odpověď na výše uvedenou otázku *mathesis universalis*.


plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 05. 2019

facebook
rss
social hub