Přednáška dr. Doláka na téma Máme svobodnou vůli? A co je to vědomí? (pondělí 26. listopadu 2018)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


MÁME SVOBODNOU VŮLI?
A CO JE TO VĚDOMÍ?

pondělí 26. listopadu 2018 v 18:00 hod
Klub Atlantik, Čs. legií 7
(vedle Filozofické fakulty OU)

Celá morálka i právo (hlavně trestní právo) jsou založeny na představě, že máme svobodnou vůli a jsme tedy viníky, když uděláme něco špatného. Naproti tomu věda ukazuje, že zřejmě svobodnou vůli nemáme. Nejsilnější důkazy předkládá klasická fyzika (Newtonova mechanika) včetně Einsteinovy teorie relativity a zejména potom neurovědecký výzkum mozku. Ale také indeterminismus kvantové fyziky neskýtá příliš možností pro svobodu, protože náhoda není svoboda a může mít pro morálku ještě horší důsledky (nepředpověditelnost lidského jednání) než determinismus. Přednáška probere vztah svobodné vůle ke klasické fyzice, kvantové fyzice, neurovědě, ale také bude řešit svobodnou vůli z pohledu fenomenologie a neurofenomenologie. Zde nelze problém svobody řešit bez pochopení toho, co je to vlastně vědomí, a to jak z pohledu neurovědy (neurální koreláty vědomí), tak z pohledu vnitřní zkušenosti. Vědomí jako tok vědomých subjektivních prožitků opět moc nadějí pro svobodnou vůli nedává, jak bude podrobně vysvětlováno.

Přednáška probere téma tak, aby bylo pochopitelné všem, zároveň aby nedošlo k zkreslujícímu zjednodušování.


Přednášející:

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D., odborný asistent katedry filozofie
Filozofické fakulty Ostravské univerzity


pozvánka

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 11. 2018