Konference Anti-Natalism under Fire

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


30. květen 2018, 9:00–18:00

Ústav státu a práva Akademie věd ČR
Národní 18, 116 00 Praha

Spolupořádá Katedra filozofie FF OU.

Kniha jihoafrického filosofa Davida Benatara BETTER NEVER TO HAVE BEEN (2006; česky NEBÝT ČI BÝT, 2013) vzbudila velkou pozornost, zvláště svou rigorózní argumentací proti plození dětí. Jednodenní mezinárodní konference za přítomnosti autora všestranně prozkoumá tuto kontroverzní tezi a její předpoklady a důsledky.

Jazykem konference je angličtina.


plakát

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 05. 2018