Přednáška profesora Davida Benatara o diskriminaci mužů (Pátek 1. června 2018)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra filozofie FF OU srdečně zve na přednášku jihoafrického profesora Davida Benatara o diskriminaci mužů, jež se bude konat v pátek 1. června 2018 ve 14:00 v učebně B308 v prostorách budovy B Ostravské univerzity, Českobratrská 1182/16.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce, Benatarova angličtina je nicméně velice srozumitelná a příjemná na poslech. Jedná se o jedinečnou příležitost, která se stěží kdy bude opakovat. Proto věříme, že se sejdeme v hojném počtu.

Anglická přednáška jihoafrického profesora filozofie Davida Benatara na téma

Druhotný sexismus: O genderovém teroru proti mužům.

60 min. přednáška, 60 min. diskuse.

Upozornění: Během přednášky i diskuse platí zákaz fotografování a pořizování video či audio záznamů.


Přednáška pojedná o otázkách jako:

Proč by ženy neměly rukovat do armády?
Jakým právem je intimní soukromí žen (třeba ve věznicích či veřejných záchodcích) zohledňováno více?
Proč jsou ženy za stejný přečin statisticky trestány méně?
Proč se ve válečných konfliktech píše především o utrpení žen (a dětí), když jsou masakrováni hlavně muži – vojáci i civilisté?
Proč je život muže považován za méněcennější?


David Benatar je vedoucím Katedry filozofie Univerzity v Kapském Městě. Publikoval tematicky stejně zaměřenou knihu The Second Sexism: Discriminiation against Men and Boys (2012; česky Druhotný sexismus: O genderovém teroru proti mužům, 2016). Je autorem řady široce citovaných pojednání o lékařské etice, týkající se zejména tělesných trestů a zneužívání dětí. Přispívá do odborných časopisů, jako je The American Journal of Bioethics, Journal of Applied Philosophy, American Philosphical Quarterly či British Medical Journal. Editorsky se podílel na knihách Ethics for Everyday (2002, Etika pro každodenní život), Life, Death & Meaning: Key Philosophical Readings on the Big Questions (2004, Život, smrt a smysl: Klíčová filozofická četba týkající se velkých otázek) a Cutting to the Core: Exploring the Ethics of Contested Surgeries (2006, Řez do nitra: Zkoumání etiky sporných operací). Loni publikoval svou knihu The Human Predicament (2017, Lidský úděl). Česky kromě Druhotného sexismu vyšlo knižně i jeho Nebýt či být: O utrpení, které přináší příchod na tento svět (2013; původní název Better Never to Have Been, 2006).Přednáška profesora Davida Benatara o diskriminaci mužů
Copyright: Martin Cihlář
Přednáška profesora Davida Benatara o diskriminaci mužů
Copyright: Martin Cihlář
Přednáška profesora Davida Benatara o diskriminaci mužů
Copyright: Martin Cihlář
Přednáška profesora Davida Benatara o diskriminaci mužů
Copyright: Martin Cihlář
Přednáška profesora Davida Benatara o diskriminaci mužů
Copyright: Martin Cihlář


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 05. 2018