Přednáška dr. Antonína Doláka Problém hodnot v dnešní společnosti (pondělí 13. listopadu 2017)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra filozofie FF Ostravské univerzity a Centrum PANT pořádají:

Problém hodnot v dnešní společnosti

Přednáška s následnou diskuzí

Anotace:

Dnešní doba se potýká s postmoderním relativismem, kdy má „každý svou pravdu“ i v etice, tedy - zdá se - žádné hodnoty nejsou skutečně závazné a objektivní. Bude vyloženo, co je to hodnota, zda je hodnota dána aktem hodnocení, nebo může být hodnota něco na hodnotiteli nezávislého, skutečně platného. Následně bude ukázán vztah mezi hodnotami a smyslem života. Přednáška je určena pro širokou veřejnost.

Posluchači budou seznámeni s možnostmi studia na Katedře filozofie FF Ostravské univerzity, kde se také o této problematice mohou dozvědět víc.

Přednášející:

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D. je odborným asistentem Katedry filozofie FF Ostravské univerzity a přednáší kurzy o etice a současné filozofii.

Termín a místo konání akce:

pondělí 13. listopadu od 17:30 do 19:30
Centrum PANT, Ostrava, Čs. legií 1222/22

plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 10. 2017