Přednáška dr. Kratochvíla na téma Epistemologická koncepce H. Metzgerové (čtvrtek 4. května 2017)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra filozofie

srdečně zve všechny zájemce na přednášku

Epistemologická koncepce H. Metzgerové

přednáší

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.
(Katedra filozofie FF ZČU v Plzni)

Přednáška se koná ve čtvrtek 4. 5. 2017
14:00 - 15:30 hod.
budova E, místnost E309

Abstrakt:

Dílo Hélène Metzgerové tvoří významný zdroj informací o dějinách chemie. Cílem příspěvku však bude pokus o představení jeho epistemologického rozměru. Na základě zkoumání dějin vědy Metzgerová formuluje epistemologické teze o vědeckém poznání obecně, ale vztahuje je i na práci historiků vědy samotných. Vytváří tak epistemologii historiografie vědy, který má být alternativou k historiografii pozitivistické. Akceptuje duhemovský holismus i tezi o nedourčenosti teorie fakty, což vztahuje i na interpretace starých vědeckých textů. Rozpracovává tak filosofickou metodu historiografie vědy, která se svými principy blíží hermeneutice.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 04. 2017