DOLÁK, Antonín a kol. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci

DOLÁK, Antonín a kol. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. DOLÁK, Antonín a kol. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci.
Vydání: první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 306 stran.
ISBN 978-80-7464-847-2.

Kolektivní monografie předkládá studie zabývající se subjektem v moderním prostředí, zejména pak ve vztahu k jazyku, komunikaci a řečovému chování. Kolektivní monografie ukazuje, že jazyk je pro vymezení subjektu čímsi zásadním, zejména v moderním myšlení, ale ukazuje i mimo-jazyková vymezení subjektu na začátku jednadvacátého století.

Monografie vyšla v rámci projektu Studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu, grant č. SGS04/FF/2015-2016 s názvem Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii.


Obsah soubor pdf 0,11 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 02. 2017