DOLÁK, Antonín a kol. Praktické implikace moderních pojetí subjektu

DOLÁK, Antonín a kol. Praktické implikace moderních pojetí subjektu DOLÁK, Antonín a kol. Praktické implikace moderních pojetí subjektu.
Vydání první. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2015. 223 stran.
ISBN 978-80-7464-758-1.

Kolektivní monografie předkládá řadu studií seznamujících čtenáře s novými pojetími subjektu, s tím, jak je subjekt vnímán v postmoderně, jaké nové definice subjektu se nyní debatují. Jádro práce pak stojí na praktických implikacích těchto nových pojetí subjektu.

Monografie vyšla v rámci projektu Studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu, grant č. SGS04/FF/2015-2016 s názvem Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii.


Obsah soubor pdf 0,09 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 02. 2017