Josef Kuře, Marek Petrů a kol. Filosofie medicíny v českých zemích

Josef Kuře, Marek Petrů a kol. Filosofie medicíny v českých zemích KUŘE, Josef, PETRŮ, Marek a kol. Filosofie medicíny v českých zemích.
1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 289 stran.
ISBN 978-80-7387-972-3.

Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích hraničních oblastí a zároveň načrtávají základní dimenze budoucího výzkumu. Dokumentují tak životnost a potenciál projektu filosofie medicíny (nejen) v Čechách, ale i možnou cestu propojování humanitních, přírodovědných a technických přístupů pro lepší řešení problémů současného „chorobami i zdravím trpícího“ člověka. (Z recenzního posudku prof. Mgr. et Mgr. Andreje Démutha, Ph.D.)Obsah a ukázka soubor pdf 1,18 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016