Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně

Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně.
Překlad a komentář Jan Herůfek. Ostrava: Vivarium FF OU 2015.
Interpretationes sv. A/3. 150 s. ISBN 978-80-7464-706-2.

Sicilského učence Flavia Mithridata je možno pokládat za výraznou osobnost italského quattrocenta, která dokázala v plné míře uplatnit filologické nadání u svých křesťanských zaměstnavatelů. Mithridates pro ně překládal často interpretačně velmi náročné hebrejské náboženské a filosofické texty a svými interpolacemi je christologicky upravoval. Na počátku jeho kariéry stojí zdánlivě málo významná Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně (1481), kterou pronesl před papežem Sixtem IV. a sborem kardinálů, aby je v duchu humanistického hesla ad fontes obeznámil s dalšími orientálními jazyky (chaldejština, hebrejština, arabština etc.), jež by měly ještě výrazněji obohatit křesťanskou podobu vzdělanosti. Jeho řeč posléze značně ovlivnila tvorbu italského učence Giovanniho Pica della Mirandola. Právě této problematice je věnována úvodní studie knihy. Druhou část tvoří komentovaný latinsko-český překlad Mithridatova zmíněného díla, doposud nepřeloženého do žádného světového jazyka.

Obsah soubor pdf 0,16 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 12. 2017