Jan Herůfek a kol.: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost Jan Herůfek a kol.:Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost.
Ostrava: Vivarium FF OU 2015. Interpretationes sv. B/2. 216 s.
ISBN 978-80-7464-781-9.


Kniha si klade za cíl představit proměny nahlížení na důstojnost člověka od antiky až po současnost. Jejím záměrem není zevrubně pojednat o pojmu dignitas hominis v rámci celých dějin evropského myšlení, spíše se čeští, slovenští a polští autoři jednotlivých kapitol soustředí na vybrané aspekty interpretace důležitosti člověka a to z interdisciplinární perspektivy (vedle filosofie je zde zastoupena také bioetika, historie, klasická filologie či teologie).Obsah soubor pdf 0,20 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 12. 2017