Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání

Katedra filozofie přivítala 29. dubna 2014 vzácného hosta dr. Dereka Balla z Univerzity of St Andrews.

Dr. Derek Ball přednesl přednášku na téma Truth and Aims of Inquiry. Derek Ball, Ph.D. působí na University of St Andrews a jeho hlavním polem bádání je filozofie mysli a filozofie jazyka.

Téma přednášky

Truth and Aims of Inquiry

A number of philosophers of science maintain that scientific theorising does not aim at truth. What does this mean, and how can we argue for it? I considered some answers to these questions, and how they bear on  theorising outside of science (such as philosophical theorising).

Pravda a cíle vědeckého bádání

Mnozí filozofové vědy tvrdí, že cílem vědeckých teorií není najít pravdu. Co to znamená? A jaké argumenty ve prospěch tohoto tvrzení můžeme uvést? Přednáška se zabývala některými možnými odpověďmi na tyto otázky a rovněž souvislostmi tohoto postoje filozofie vědy s jiným bádáním mimo vědu (například s obecným filozofickým bádáním).

Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání
Přednáška dr. Dereka Balla (University of St Andrews) o cílech vědeckého bádání

Dr. Derek Ball Katedře filozofie laskavě zpřístupnil preprint studie, v níž se podrobněji zabývá problémy, kterým se věnoval ve své přednášce. Soubor je přístupný pouze po přihlášení jménem a heslem (studenti a pedagogové OU).

Zájemci mimo univerzitu mohou o zaslání studie požádat mailem na adrese . Dr. Derek Ball ocení diskusi a připomínky ke své studii.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017