John Etchemendy. O pojmu logického vyplývání

obálka

John Etchemendy. O pojmu logického vyplývání.
Ostrava 2014.
Přeložil a doslovem doplnil Petr Hromek.

Obsah soubor pdf 0,47 MB

Doslov soubor pdf 0,64 MB

Monografie představuje autorovu kritiku Tarského definice logického vyplývání formulovanou v krátké studii "O pojęciu wynikania logicznego" z roku 1936, která je obecně považována za jeden z důležitých inspiračních zdrojů teorie modelů v logice. V českém překladu je kniha doplněna doslovem, který uvádí do diskuse, již tato kniha vyvolala. John Etchemendy, americký logik, zde formuloval silný útok na tradiční chápání významu teorie modelů. V knize autor také mj. poprvé formuloval rozlišení mezi reprezentační a interpretační sémantikou. Tato Etchemendyho studie již po svém prvním vydání (v roce 1990) vyvolala značnou diskusi. K zastáncům Etchemendyho kritiky Tarského definice logického vyplývání patří kupříkladu skotský logik a filozof Stephen Read (University of St Andrews), k odpůrcům Etchemendyho interpretace a zastáncům Tarského teorie naopak např. americká logička Gila Sher. Kniha tak představuje významný příspěvek k filozofii logiky a zaujme nejenom profesionální logiky a filozofy, ale také studenty filozofie, kteří se v rámci svého studia s logikou seznamují a zaujímají vůči některým formálním metodám kritický odstup.

Publikace byla vytvořena v rámci projektu Výzkumná síť teorie a dějiny vědy, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0108, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017