Přednášky doc. Tomáše Nejeschleby o Bonaventurovi a Francesco Petrarcovi

logolink

Katedra filozofie FF OU v Ostravě hostila ve dnech 19. a 20. února 2014 doc. Tomáše Nejeschlebu z Katedry filozofie Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci.

Ve středu 19. února 2014 přednesl doc. Tomáš nejeschleba přednášku na téma "Suma mystické theologie - Bonavenurův spis De triplici via". Ve čtvrtek 20. února 2014 se konala přednáška na téma "Francesco Petrarca, výstup na Mons Ventosus a filosofie".

Doc. Tomáš Nejeschleba je významným odborníkem na středověkou a renesanční filozofii. Ve svém díle spojuje hluboké porozumění středověké a renesanční filozofii a teologii s přírodovědným poznáním (svá vysokoškolská studia zahájil právě studiem fyziky).

Studenti jej znají především jako autora monografií věnovaných Bonaventurovi z Bagnoregia a Janu Jesseniovi a rovněž jako spoluautora (s doc. Karlem Flossem) učebního textu věnovaného úvodu do latinské filozofické terminologie.

Přednášky doc. Tomáše Nejeschleby se konaly v rámci projektu Výzkumná síť teorie a dějin vědy, reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/31.0108.

Přednášky doc. Tomáše Nejeschleby o Bonaventurovi a Francesco Petrarcovi
Přednášky doc. Tomáše Nejeschleby o Bonaventurovi a Francesco Petrarcovi
Přednášky doc. Tomáše Nejeschleby o Bonaventurovi a Francesco Petrarcovi
Přednášky doc. Tomáše Nejeschleby o Bonaventurovi a Francesco Petrarcovi
Přednášky doc. Tomáše Nejeschleby o Bonaventurovi a Francesco Petrarcovi
Přednášky doc. Tomáše Nejeschleby o Bonaventurovi a Francesco Petrarcovi
Přednášky doc. Tomáše Nejeschleby o Bonaventurovi a Francesco Petrarcovi
Přednášky doc. Tomáše Nejeschleby o Bonaventurovi a Francesco Petrarcovi
Přednášky doc. Tomáše Nejeschleby o Bonaventurovi a Francesco Petrarcovi
Přednášky doc. Tomáše Nejeschleby o Bonaventurovi a Francesco Petrarcovi

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022