Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Ludmila Nesládková


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 524, budova DM
funkce:
obor činnosti:gender studies
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2003
e-mail:

Vzdělání

2002
OU, FF, KHI - habilitace v oboru české a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
1986
UJEP Brno - docentka v oboru obecné dějiny
1970 – 1974
Slezský ústav ČSAV Opava - interní expirantura
1969 – 1970
Slezský ústav ČSAV Opava - studijní pobyt
1965 – 1969
Pedagogická fakulta v Ostravě - studium oboru bohemistika-historie
 

Zaměstnání, praxe

2008 – dosud
OU, CHSD - samostatná vědecká pracovnice
1991 – 2005
OU, FF, KHI - docentka
1986 – 1991
Pedagogická fakulta v Ostravě - docentka
1974 – 1986
Pedagogická fakulta v Ostravě - odborná asistentka
 

Odborné zaměření

Sociální dějiny (období protoindustrializace a moderní industrializace, demografické důsledky)
Populační zvláštnosti minorit (židovská komunita Moravy)
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2000 – dosud
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
1978 – dosud
EAPS
1970 – dosud
Demografická společnost ČR
 


Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Šlonzáci a Šlonzakovci
Radek Lipovski, Ludmila Nesládková, Dan Gawrecki
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... další autoři
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy

Vlivy demografických změn na vytváření identity obyvatel českého Slezska
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demografický vývoj v letech 1869 - 1914
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce
Lumír Dokoupil, Radek Lipovski, Ludmila Nesládková
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019
stať ve sborníku

Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od konskripcí duší k prvnímu modernímu sčítání obyvatelstva v roce 1869
Ludmila Nesládková
Rok: 2016, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa
Aleš Zářický, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Martin Jemelka, Radek Lipovski, Michaela Závodná, Jana Indrová ... další autoři
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku za modernizace
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Religious Situation in Austrian Silesia in the Context of the Modernization Process
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2015
stať ve sborníku

Moravskoostravská každodennost v době transformace na velkoměsto, děti v procesu zrodu a smrti
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2014, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Proměny náboženské skladby obyvatel Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v letech 1869-1910
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úmrtnost malých dětí na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2013, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Ženy v Moravské Ostravě a na okraji ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Populační vývoj statutárních měst rakouské části Slezska v období demografického přechodu - města Opava, Frýdek a Bílsko
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2012, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

The Difference in Natural Reproduction between Industrial and Agricultural Regions during the First Demographic Transition: 1881-1913
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2012, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

Curriculum vitae průmyslové krajiny Ostravska - od agrární selanky přes totální průmyslovou destrukci k znovunalézání harmonie (příběh v obrazech)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Migrations and reproduction rates in the wider industrial region of Ostrava at the turn of the 20th century
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku před a za modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011, Ústav historických věd Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Přirozená měna obyvatelstva Těšínska v etapě modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Family and household in the Ostrava region during rapid industrialization
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přirozená reprodukce obyvatelstva rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v etapě modernizace od 80. let 19. století do první světové války
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Statistika přirozené měny obyvatelstva (vitální statistika)
Ludmila Nesládková, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

The Death Rate for Small Children in Austrian Silesia and in North-East Moravia over the Course of the First Demographical Transition
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
stať ve sborníku

The differences in natural reproduction between industrial and agricultural regions during the first demographic transition (the case of the Ostrava agglomeration)
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2009
stať ve sborníku

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životopisné vyprávění paní Hanny Tomešové, rozené Ehrlichové
Ludmila Nesládková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Olomoucká židovská komunita v éře modernizace do konce trvání rakouské monarchie
Ludmila Nesládková, Veronika Košťálková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... další autoři
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Profesní a sociální charakteristika židovské populace v Československu za první republiky
Ludmila Nesládková
Rok: 2008, Demografie
článek v odborném periodiku

Sčítací operáty z moderního sčítání obyvatel
Ludmila Nesládková, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Vobecká, Jana: Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století. Společenské a hospodářské souvislosti
Ludmila Nesládková, Vobecká Jana
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Moravští židé ve světle topografie Gregora Wolného
Ludmila Nesládková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Ostravsko
Ludmila Nesládková, H. Weissmannová
Rok: 2004,
kapitola v odborné knize

Židé, židovská mládež a německé střední školství v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Galizische Juden im 19. Jahrhundert auf Wanderung Richtung Wien
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Haličtí židé v 19. století na cestě za novou existencí na Ostravsko
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Profesní orientace a sociální postavení moravských židů o josefinských reforem do zániku rakousko-uherské monarchie
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů
Ludmila Nesládková
Rok: 2003,
odborná kniha

Vývoj rodiny v Evropě a českých zemích od poloviny 19. století do současnosti z pohledu demografie.
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židé - muži, ženy a děti - z Moravské Ostravy ve světle výsledků sčítání obyvatelstva z doby rakouského mocnářství
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židé, muži, ženy a děti na Moravě v etapě plné emancipace do konce trvání rakouského mocnářství
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Židovské ženy v průmyslovém městě na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Eine Episode in der Geschichte des Dritten Reichs - Das Lager in Nisko und die Juden aus dem Ostrauer Gebiet
Ludmila Nesládková
Rok: 2002, Hefte von Auschwitz
článek v odborném periodiku

Mährische Juden in der Zeit vom achtzehnten Jahrhunderts bis zum Ende der ersten Republik - auf dem Wege vo Hausierern zu Grossunternehmern
Ludmila Nesládková
Rok: 2002, Prague economic and social history papers
článek v odborném periodiku

Demografické charakteristiky křesťanů a židů, Čechů, Němců a Poláků v průmyslovém městě
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Moravské židovské rodiny, jejich typologie a biologické předpoklady ve druhé polovině 19. století do roku 1918
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Několik poznámek na téma výchova k evropanství a toleranci.
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Obyvatelstvo Hradišťského kraje od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize

Rozwój ludności Zaglębia Ostrawsko-Karwińskiego w okresie protostatystycznym i statystycznym
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Sociální stratifikace moravských židů v novověku (18.-20.století).Možnosti zpracování
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Židé na Moravě a Československo. Postavení židovské komunity v průmyslovém městě na příkladu Ostravy v letech 1918-1938.
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Židé v moravských poddanských městech od třicetileté války do konce 18. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Židé v procesu proměny poddanského městečka Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto
Ludmila Nesládková
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize

Přirozená měna obyvatelstva vybraných měst jižní Moravy od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize

Přirozená reprodukce židovského obyvatelstva Moravy v éře familiantů
Ludmila Nesládková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Výuka historiografie na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Ludmila Nesládková
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize

Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Eduard Maur, Ludmila Fialová, Ludmila Nesládková
Rok: 1999, Sociologický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Sociální profil židovské menšiny na Moravě v meziválečném období
Ludmila Nesládková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sociální profil židů v průmyslovém městě
Ludmila Nesládková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Obyvatelstvo střední Moravy od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Reprodukce obyvatelstva českého Slezska od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Źidzi ostrawxcy w "Akcji Nisko" i ich późniejsze losy 1939-1940
Ludmila Nesládková
Rok: 1998, Wydawnictvo państwowego Muzeum w Oświecimiu-Brzezince
kapitola v odborné knize

Židé z českých zemí na  cestě k začlenění do tvořící se občanské společnosti v habsburské monarchii
Ludmila Nesládková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Židé z českých zemí na cestě k začlenění do tvořící se občanské společnosti v habsburské monarchii
Ludmila Nesládková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Obyvatelstvo rakousko-moravského pohraničí od třicetileté války do poloviny 19. stol.
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1997
stať ve sborníku

Židovská minorita na Moravě a jejich služebnictvo v době utváření moderní společnosti (1869-1938)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1997
stať ve sborníku

Skladba obyvatelstva vybraných soudních okresů severní Moravy a českého Slezska podle náboženského vyznání, obcovací a mateřské řeči v letech 1880-1930
Ludmila Nesládková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Židovská populace Vítkovic v procesu vytváření industriální společnosti na Ostravsku
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1996
stať ve sborníku

Generační proměny židovské komunity v průmyslovém centru Ostravska, 1869-1930
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1995
stať ve sborníku

Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické židovské minority v etapě vztváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Rok: 1995
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 1999 (Přirozená měna židovského obyvatelstva jižní Moravy v éře familiantů)
Ludmila Nesládková
Rok:
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Skotnicová EvaŽivotní osudy rodiny Spitzerovy v letech 1875 - 1942závěrečná  
Grollová JanaSedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického v kontextu vývoje a formování křesťanské morálky ve středověku.disertační 2008 
Herman DanielOhlas Dreyfusovy aféry v českém tisku 1898-1899rigorózní 2015 
Kolbaba JiříDemografická charakteristika přerovských Židů v etapě plné emancipace po roce 1867diplomová 2007 
Košťálková VeronikaDemografické charakteristiky olomouckých Židů ve druhé polovině 19. stoletídiplomová 2007 
Průžková JitkaFenomén antisemitismu na stránkách českých populárně-naučných periodik z druhé poloviny 19. stoletídiplomová 2005 
Kantorová KláraNový fenomén české společnosti - Jára Cimrmanbakalářská 2019 
Skřivánková KateřinaKarvinské židovské rodiny a domácnosti ve 20. letech 20. století (Karviná - Fryštát)bakalářská 2014 


Sídelní poměry a populační vývoj židovského obyvatelstva Moravy od poloviny 17.století do roku 1918 GA404/04/1039
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.
Období1/2004 - 12/2005
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
social hub