Charakteristika katedry české literatury a literární vědy

Katedra české literatury a literární vědy je literárněvědně a kulturologicky profilovaným pracovištěm. Ve vědecké činnosti se zaměřuje zvláště na dějiny české literatury, regionální kulturu, teorii literatury a literaturu pro děti. Zajišťuje výuku dějin české literatury, teorie literatury, literární kritiky, světové literatury, dějin slovenské literatury, dějin literatury pro děti a mládež, dále zajišťuje výuku didaktiky české literatury, regionální literární tvorby, sociologie literatury, textologie a ediční problematiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2017