Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Hana Šústková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Hana Šústková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:

Vzdělání

2007 - 2010OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1996 - 2001OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2011 - dosudArchiv VÍTKOVICE, a. s., ředitelka
2008 - dosudOU, CHSD - vědecká pracovnice
2002 - 2007Archiv města Ostravy - odborná archivářka

Výzkum a grantová činnost:

Granty aktivní:

GAČR 13-28086S - Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník

Granty neaktivní:

IGS 25/1065 - Rekonstrukce členské základny politických spolků a stran Rakouského Slezska mezi lety 1861-1918
IGS 25/1060 - Vznik a vývoj politických stran v Rakouském Slezsku v období 1861-1918

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

Česká archivní společnost

Základní výzkumné zaměření

Sociální dějiny se zaměřením na habsburskou monarchii a Německo 18. - 1.polovina 20. stol. - vznik a vývoj politických stran a samosprávy a jejich vliv na modernizaci společnosti.


Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Paul Kupelwieser: Paměti
Aleš Zářický, Milan Pišl, Milan Myška, Hana Šústková, Eva Polášková, Michaela Závodná, Iveta Zlá, Jana Davidová Glogarová, Věra Šustková ... další autoři
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Maximilan Munk - from Vienna to Vítkovice
Hana Šústková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

August Scholtis albo z Bolacic do Berlina i z powrotem
Hana Šústková, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

August Scholtis - věčný rebel
Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

August Scholtis a Fran Směja - dva pohledy na jednu zemi
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Hana Šústková, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Rok: 2014, Dokořán - Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

August Scholtis aneb z Bolatic do Berlína a zase zpátky
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Generationenforschung. Perspektiven und Grenzen der Methode für die historische Forschung der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts
Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Welt der verlorenen Illusionen in der ČSR
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koexistence starých a nových středních vrstev v procesu modernizace
Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezigenerační kontinuita technické inteligence na provincii (na příkladu Vítkovického horního a hutního těžířstva)
Hana Šústková, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien
Hana Šústková, Eduard Kubů, Aleš Zářický, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša ... další autoři
Rok: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize

Die Beziehung der Fürstenfamilie von Liechtenstein zu (Österreichisch) Schlesien
Hana Šústková, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2013, Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum
kapitola v odborné knize

Dva pohledy na jednu zemi / Hlučínsko očima Frana Směji a Augusta Scholtise
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezigenerační kontinuita inteligence na provincii
Hana Šústková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Netradiční úkoly firemního archivnictví
Hana Šústková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrava
Hana Šústková, Radoslav DANĚK, Jozef Šerka, Blažena Przybylová, Jiří Brňovják, Martin Juřica, Antonín Barcuch, Šárka Glombíčková, Vladimír Maňas, Zbyněk Moravec, Eva Rohlová, Michal Zezula ... další autoři
Rok: 2013, Nakladatelství Lidových novin
odborná kniha

Rozvoj výzkumu hospodářských a sociálních dějin na Ostravské univerzitě
Hana Šústková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Rok: 2013, Host
odborná kniha

Centre for Economic and Social History 2008-2012
Aleš Zářický, Radek Lipovski, Hana Šústková, Michaela Závodná
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Histories of Capitalism: Specific Ways of of Capitalism in Austro-Hungary.
Hana Šústková, Michaela Závodná
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The VMIC Social System. The View of Historians over the Past 100 Years
Hana Šústková
Rok: 2012, Hospodářské dějiny/Economic History
článek v odborném periodiku

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien 1848-1914
Hana Šústková, Aleš Zářický
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie centra Moravské Ostravy v kostce
Hana Šústková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poslanci Rakouského Slezska na zemském sněmu 1861-1914 (slezské hospodářské, intelektuální a politické elity)
Hana Šústková
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Hana Šústková
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Session S8: Xth International Conference on Urban History
Andrea Pokludová, Hana Šústková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Slezská šlechta na politické a podnikatelské scéně 19. století
Hana Šústková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centrum a *periférie*. Dva rody - dva osudy.
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entrepreneurs in Communal and Country Politics of Austrian Silesia in the second half of the 19. Century
Hana Šústková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entrepreneurs in Communal and Country Politics of Austrian Silesia in the second half of the 19. Century
Hana Šústková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Galician Migrations for Work to Moravská Ostrava in the second half of the 19. century
Hana Šústková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Galitian Migrations for Work to Moravská Ostrava in the second half of the 19. Century
Hana Šústková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... další autoři
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Podnikatelé v komunální a zemské politice Rakouského Slezska ve 2. polovině 19. století
Hana ŠUSTKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (4 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Podnikatelské aktivity nobilitovaných poslanců slezského zemského sněmu
Hana Šústková, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Research Efforts of Count Wilczek
Hana Šústková, Aleš Zářický
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861-1918.
Hana Šústková
Rok: 2008, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861-1918.
Hana Šústková
Rok: 2008, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Milan Myška, Radoslav Daněk, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Zbyněk Žouželka, Hana Šústková ... další autoři
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

The Influance of Galicians on Life in Moravian Ostrava/Ostrau and its Surroundings during the Era of Industrialization
Hana Šústková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Martin Jemelka, Radoslav Daněk, Hana Šústková, Karel Jiřík ... další autoři
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Haličan
Hana Šústková, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské Univerzity
kapitola v odborné knize

Hostinský
Hana Šústková, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filoozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Knihkupecká a nakladatelská rodina Buchsbaumů z Přívozu
Hana Šústková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kořalečník, vetešník, lichvář
Hana Šústková, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 10. (22.) (1 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Německé divadelnictví v Moravské Ostravě do roku 1918
Hana Šústková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nobilitovaní příslušníci slezského zemského sněmu v letech 1861-1918
Hana Šústková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Osudy rodiny Wechsbergů
Hana Šústková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Žena středních vrstev
Hana Šústková, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Biografický slovník poslanců Slezského zemského sněmu v Opavě (1861-1918)
Hana Šústková
Rok: 2006, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Ignatz Buchsbaum-knihkupec a nakladatel z Přívozu
Hana Šústková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (3 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (1 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Dokoupil, L. - Myška, M. - Svoboda, J. (eds.): Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (23 hesel)
Hana Šústková, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (3 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Osudy frenštátské rodiny Kohnů
Hana Šústková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Patscheiderova aféra-velezrádný proces s představiteli sudetoněmeckých stran
Hana Šústková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 5. (17.) (3 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Ohlas moravskoostravského tisku na příliv židovských emigrantů z Německa po roce 1933
Hana Šústková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Moravskoostravská pobočka Spolku pro podporu rakouské mořeplavby
Hana Šústková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 4. (16.) (2 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Sklárna v Karviné a její místo v průmyslovém rozvoji Ostravska-Karvinska
Hana Šústková
Rok: 2003, Těšínsko. Vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku

Židé v díle Františka Sokola-Tůmy
Hana Šústková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 3. (15.) (3 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Ústav pro regionální výzkum
kapitola v odborné knize

Národnostní stratifikace slezského zemského sněmu od jeho vzniku v roce 1861 do rozpadu habsburské monarchie (Příspěvek k problematice fomování občanské společnosti v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století)
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub