Charakteristika katedry českého jazyka

Katedra českého jazyka nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium v následujících programech:

 • Český jazyk a literatura (tříleté bakalářské studium, dvouleté navazující magisterské studium; programy jsou realizovány ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU). Bakalářský a navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura se realizují ve 4 variantách (studijních plánech):
  1. completus (jednooborové studium),
  2. maior (dvouoborové studium s bakalářskou/diplomovou prací na oboru Český jazyk a literatura, např. v kombinaci s psychologií, angličtinou nebo němčinou, historií nebo se základy společenských věd, popř. s přírodovědnými obory, např. biologií či matematikou),
  3. minor (dvouoborové studium s bakalářskou/diplomovou prací na druhém oboru),
  4. maior se zaměřením na vzdělávání (učitelská specializace).
 • Čeština pro cizince (tříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské studium); obor je určen cizincům – nerodilým mluvčím.
 • Český jazyk (doktorské studium v prezenční nebo distanční formě – Ph.D.). Program se realizuje pouze ve variantě completus (jednooborové studium).

Programy v bakalářské a navazující magisterské formě tvoří „základní“ povinné předměty (např. fonetika, morfologie, syntax, historická gramatika, korpusová lingvistika) plus řada volitelných předmětů souvisejících s výzkumným zaměřením jednotlivých pracovníků (viz např. onomastika, kvantitativní lingvistika, sociolingvistika a sociolekty). Tyto volitelné předměty umožňují studentům částečně „přizpůsobit“ studium podle jejich badatelských zájmů a preferencí; studenti tak mají možnost specializovat se v určitých teoretických disciplínách a také se mohou zapojit do výzkumných projektů se zaměřením na český jazyk a lingvistiku (včetně výzkumu historického vývoje jazyka). Zahraniční studenti (nebohemisté) – zejména účastníci výměnného programu Erasmus – mohou navštěvovat kurzy českého jazyka pro cizince.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 08. 2021