Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

 • Obrázek
 • Obrázek
Obrázek Obrázek
Věda a výzkum KCJ
Vyber obor KCJ
KCJ - vlastní stránky

Charakteristika katedry českého jazyka

Katedra českého jazyka nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium v následujících programech:

 • Český jazyk a literatura (tříleté bakalářské studium, dvouleté navazující magisterské studium; programy jsou realizovány ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU). Bakalářský a navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura se realizují ve 4 variantách (studijních plánech):
  1. completus (jednooborové studium),
  2. maior (dvouoborové studium s bakalářskou/diplomovou prací na oboru Český jazyk a literatura, např. v kombinaci s psychologií, angličtinou nebo němčinou, historií nebo se základy společenských věd, popř. s přírodovědnými obory, např. biologií či matematikou),
  3. minor (dvouoborové studium s bakalářskou/diplomovou prací na druhém oboru),
  4. maior se zaměřením na vzdělávání (učitelská specializace).
 • Čeština pro cizince (dvouleté navazující magisterské studium; obor je určen cizincům – nerodilým mluvčím, absolventům bakalářského studia bohemistiky, slavistiky nebo příbuzných oborů). Program se realizuje pouze ve variantě completus (jednooborové studium).
 • Český jazyk (doktorské studium v prezenční nebo distanční formě – Ph.D.). Program se realizuje pouze ve variantě completus (jednooborové studium).

Programy v bakalářské a navazující magisterské formě tvoří „základní“ povinné předměty (např. fonetika, morfologie, syntax, historická gramatika, korpusová lingvistika) plus řada volitelných předmětů souvisejících s výzkumným zaměřením jednotlivých pracovníků (viz např. onomastika, kvantitativní lingvistika, sociolingvistika a sociolekty). Tyto volitelné předměty umožňují studentům částečně „přizpůsobit“ studium podle jejich badatelských zájmů a preferencí; studenti tak mají možnost specializovat se v určitých teoretických disciplínách a také se mohou zapojit do výzkumných projektů se zaměřením na český jazyk a lingvistiku (včetně výzkumu historického vývoje jazyka). Zahraniční studenti (nebohemisté) – zejména účastníci výměnného programu Erasmus – mohou navštěvovat kurzy českého jazyka pro cizince.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 01. 2019

facebook
rss
social hub