Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Jiří Jung

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 203, budova D
funkce:tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
obor činnosti:odborné zaměření: architektura, umění a kulturní dějiny 19. a 20. století
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2004
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2006 - 2010OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru české a československé dějiny (Ph.D.)
2004 - 2006OU, FF, KHI - magisterské studium kulturních dějin (Mgr.)
2001 - 2004OU, FF, KCJ - bakalářské studium dějin umění a péče o kulturní dědictví (Bc.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - vědecký pracovník

Výzkum a grantová činnost

  • Granty neaktivní:
    • IGS 6/2008 „Chuchelná – Berlín“ – kulturní a společenské styky knížete Karla Maxe Lichnovského a Mechtildy Lichnovské s berlínskou společností v první třetině 20. století.

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

  • Redakční rada Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013, člen)

Základní výzkumné zaměření

  • Dějiny každodennosti, kulturní dějiny


Vybrané publikace

Jung, J. Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848-1928. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 304 s. ISBN 978-80-7464-917-2.

Všechny publikace

Jung, J. Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848-1928. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 304 s. ISBN 978-80-7464-917-2.
Jung, J. Deník Marie Lichnowské (1860-1862). Slezský sborník. 2016, roč. 114, s. 55-79. ISSN 0037-6833.
Jung, J. Hlučín jako vzorné město Třetí říše. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2016, roč. 6, s. 13-17. ISSN 1804-6967.
Jung, J. Julius Lundwall ve službách knížat Lichnowských. Časopis Slezského zemského muzea - serie B. 2016, roč. 65, s. 147-162. ISSN 1211-3131.
Jung, J. a NEMINÁŘ, J. Kdo jsou lidé na Hlučínsku. Hlučín: Muzeum Hlučínska, 2016. 406 s. ISBN 978-80-270-0201-6.
Jung, J., NEMINÁŘ, J., Binar, A., Marková, V. a Skupien, M. Štěpánkovice. 1. vyd. 320 s. ISBN 978-80-270-0813-1.
Jung, J. a HUBÁČEK, A. Architektura Hlučína: Od počátku města do roku 1938. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 232 s. ISBN 978-80-7464-786-4.
Jung, J. Dvojí jubileum hlučínské architetkury - 150 let od narození Josefa Holuschy a Josefa Seyfrieda. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2015, roč. 5, s. 23-25. ISSN 1804-6967.
Jung, J. K podílu Carla Johanna Boguslawa Lüdeckeho na regotizaci zámku v Hradci nad Moravicí. Časopis Slezského zemského muzea - serie B. 2015, roč. 64, s. 121-128. ISSN 1211-3131.
Jung, J. Lesnické stavby knížat Lichnovských. Zprávy památkové péče. 2015, roč. 75, s. 413-419. ISSN 1210-5538.
Jung, J. Neznámé dílo sochařky Marie Margarety Melzer v Kozmicích. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2015, roč. 5, s. 26-29. ISSN 1804-6967.
Jung, J. Poslední úlovek knížete Karla Maxe Lichnowského. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2015, roč. 5, s. 14-15. ISSN 1804-6967.
Jung, J. Architektura Opavy a Ratiboře v meziválečném období - paralely a rozdíly. In: Opava - město na hranici. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2014.
Jung, J. Charakter a proměny architektury na Ratibořsku v průběhu dlouhého 19. století. In: Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času. Hlučín: Katedra germanistiky FF OU. 2014.
Jung, J., NEMINÁŘ, J., Chrástecký, M. M. a Bazika, M. D. Kdo jsou lidé na Hlučínsku [Muzejní expozice]. Hlučín. Muzeum Hlučínska. 10.1. - 10.1.2025. 2014.
Jung, J., Chrástecký, M. M. a Bazika, M. D. Kdo jsou lidé na Hlučínsku [Muzejní expozice]. Hlučín. Muzeum Hlučínska. 10.1. - 10.1.2025. 2014.
Jung, J., Bazika, D., Chrástecký, M. a Neminář, J. [Kurátor výstavy]. Kdo jsou lidé na Hlučínsku. Hlučín. Hlučínské muzeum. 11.1. - 11.2.2024. 2014.
Jung, J. Sbírka orientálního umění knížat Lichnowských. Časopis Slezského zemského muzea - serie B. 2014, roč. 63, s. 119-132. ISSN 1211-3131.
Jung, J. Aristokratický salon na periferii. Návštěvníci a hosté knížat Lichnowských na zámku v Hradci u Opavy. In: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality". Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny. 2013.
Jung, J. Červená perla - k dějinám a architektuře fary v Píšti. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2013, roč. 3, s. 32-34. ISSN 1804-6967.
Knob, S., Závodná, M., Popelka, P., Jašek, M. a Jung, J. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika. 2013.
Jung, J. Všichni svatí Jana Obšila. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2013, roč. 3, s. 28-32. ISSN 1804-6967.
Jung, J. Kulturní a společenské styky Lichnowských - salon Hradec, Chuchelná?. In: Třebovice Marie Stony v souřadnicích evropské kultury. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2012.
Jemelka, M., Stonišová, M., Herman, J., Jung, J., Kašing, P., Malinek, M., Majliš, T., Šádková, L., Šebestová, A., Szturc, A. a Slíva, K. Ostravské dělnické kolonie II: Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 733 s. ISBN 978-80-7464-190-9.
Jung, J. Přes překážky ke hvězdám: Josef Martin Nathan (ke 145. výročí narození a 65. výročí úmrtí). Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2012, roč. 2, s. 19-21. ISSN 1804-6967.
Jung, J. Chuchelná - Berlín. Kulturní a společenské styky knížete Karla Maxe Lichnowského a Mechtilde Lichnowské s berlínskou společností v první třetině 20. století. In: Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek). 1. vyd. Katowice-Ostrava: Ostravská univerzita, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2011. s. 303-326. Nobilitas in histortia moderna 5. ISBN 978-80-7368-936-0.
Jung, J. Jelenova škola: pekaři Alois Bobřík a Bernard Kolibač. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2011, roč. 1, s. 9-10. ISSN 1804-6967.
Jung, J. Josef Jelen a jeho parní pekárna na Ostravské ulici v Hlučíně. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2011, roč. 1, č. 1, s. 5-7. ISSN 1804-6967.
Jung, J. Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 250 s. ISBN 978-80-7368-994-0.
Jung, J. Karl Max Lichnowsky (1860-1928) - K politickým postojům slezského knížete a německého diplomata.. In: hostovská přednáška. Slezská univerzita v Ostravě: Slezská univerzita v Opavě. 2011.
Jung, J. Osobnost kněžny Marie Lichnowské (1837-1915). In: Slezsko v 19. století. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 247-260. ISBN 978-80-7248-665-6.
Jung, J. Bednarski Adam - Architektura jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Gliwicach z lat 1919-1939.. 2010.
Jung, J. Dívčí domov v Chuchelné - jeho geneze, tvůrci a umělecká výzdoba. Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické. 2010, roč. 59, č. 2, s. 153-170. ISSN 1211-3131.
Jung, J. Dušan Uhlíř - Slezský šlechtic Felix Lichnovský. 2010.
Jung, J. Osobnost kněžny Marie Lichnowské (1837-1915). In: Slezsko v 19. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2010.
Jung, J. Chuchelná - Berlín. Kulturní a společenské styky knížete Karla Maxe Lichnowského a jeho ženy Mechtilde s berlínskou společností v první třetině 20. století.. In: Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska. Cieszyn. 2009.
Jung, J. Julius Bühler - architekt knížete Karla Maxe Lichnowského. Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické. 2009, roč. 58, č. serie B, s. 112-123. ISSN 1211-3131.
Zářický, A. a Jung, J. Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej. In: Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzglednieniem Śląska Górnego. 1. vyd. Katowice - Zabrze: Polska Akademia Nauk, 2009. s. 295-303. Kultura Europy Środkowej, Tom XII. ISBN 978-83-88657-35-1.
Zářický, A. a Jung, J. Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej. In: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej pt. Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego. Zabrze: Urząd Miejski w Zabrzu, Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk / Oddzial w Katowicach, Polskie Towarzystwo Historyczne / Oddzial w Katowicach. 2008.
Jung, J. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: biografická hesla 17.


ZkratkaNázev předmětu
AKUPAArchitektura a kulturní památky
BP1Bakalářská práce, seminář 1
BP2Bakalářská práce, seminář 2
BP3Bakalářská práce, seminář 3
DKBDějiny kolektivního bydlení
DUUDějiny urbanizace a urbanismu
EM19Evropské malířství 19. století
HPPHistorie památkové péče
HZM1Heuristika, zobrazovací metody 1
KURKultura a umění regionu 19. a 20. stol.
MAS19České malířství a sochařství 19. století
MODUMPředpoklady a počátky moderního umění
MODU1Principy a proudy v moderním umění 1
MODU2Principy a proudy v moderním umění 2
PROSProseminář dějin umění
PROS1Proseminář dějin umění I
PROS2Proseminář dějin umění II
RSRočníková seminární práce
RSERočníková seminární práce
SAKRSakrální umění 20. století
SVA20Kapitoly z moderní světové architektury
TEOUATeorie umění a architektury 19. a 20. st
TERM1Terminologický seminář 1
UREG3Umění regionu 3 - 19. a 20. století
VIMK1Vizuální a mediální kultura 20. stol. 1
1CU19České malířství a sochařství 19. století
1PROSProseminář dějin umění
2AR20Kapitoly z moderní světové architektury
2DEURDějiny urbanizace a urbanismu
2EM19Evropské malířství 19. století
2MOD1Principy a proudy v moderním umění 1
2MOD2Principy a proudy v moderním umění 2
3DARCDějiny architektury
4EXKDOdborná exkurze - kulturní dědictví
4KUREKultura a umění regionu 19. a 20. stol.
4TEOATeorie architektury 19. a 20. století
7DAR1Dějiny architektury 1
7DAR2Dějiny architektury 2
7KOLBDějiny kolektivního bydlení
7MODUPředpoklady a počátky moderního umění
7ODEXOdborná exkurze
7SAKRSakrální umění 20. století
7SSMESbírky, sběratelství a mecenát


AutorNázev práceTypRok
Baumgartner ViktorCentrum Ostravy a způsob jeho architektonicko-urbanistického řešení v šedesátých letech 20. století (důvody přestavby, soutěž, studie, realizace, inspirace)diplomová 2019 
Kaděrová RadmilaObyvatelstvo obytného souboru Dr. Karla Krause v Moravské Ostravě po roce 1910diplomová 2016 
Kania DavidLíbánky Ferdinanda a Eveliny de Rothschild, záznam každodenního života Rothschildů v Šilheřovicích v 60. letech 19. st.diplomová 2016 
Pavelcová EvaKoupaliště za první republiky; rekreace a veřejné koupání v Moravskoslezském krajidiplomová 2016 
Bílková AlžbětaBytová výstavba Frýdku - Místku v období 1950 - 1990diplomová 2015 
Michalík DanielSídliště Nové Výškovicediplomová 2015 
Šimíková MartinaProměny Místku v období 1850 - 1943diplomová 2013 
Hrušková BlankaScénograf Jan Obšildiplomová 2012 
Bittová JanaKulturní dům v Dolním Benešověbakalářská 2019 
Havránková PetraVitráže Karla Rechlíka na Severní Moravěbakalářská 2019 
Ivicová MichaelaFantaskní motivy v díle Jaroslava Panuškybakalářská 2019 
Johnová NatálieVýstavba sídliště Tatra v Kopřivnicibakalářská 2019 
Strončková PetraProdukce kamenických firem na Hlučínsku do roku 1940bakalářská 2019 
Vojkůvková PetraSoubor novogotických kaplí Liechtensteinů na panství Šternberkbakalářská 2019 
Wróblová KateřinaArchitekt Miloš Lamlbakalářská 2019 
Bartovičová EvaVýstavba a architektura obce Lučinabakalářská 2018 
Hařovská AlenaBývalé kino Máj v Ostravě - Přívozebakalářská 2018 
Komínková TerezaKateřina Šedá: Dílo jako bourání zažitých stereotypů a cesta ze sociální izolacebakalářská 2018 
Novosadová NikolBohuslav Fuchs a hotel Vlčinabakalářská 2018 
Šušlíková KláraŽivot a dílo hlučínského malíře Viléma Balarinabakalářská 2018 
Holoušková LucieNeonové reklamy v Ostravěbakalářská 2017 
Vidová NelaOsobnost a tvorba architekta Albína theodora Prokopabakalářská 2017 
Kožušníková BarboraPolachův areál na Horečkáchbakalářská 2016 
Crhonková KateřinaMartin Pawera - život, práce, popis každodennosti malíře v 80. letechbakalářská 2015 
Plachý FilipDům kultury ROH SONP Kladnobakalářská 2015 
Sadílková AdrianaHistorická zástavba Masarykova náměstí v Novém Jičíněbakalářská 2015 
Vodehnalová ZuzanaČervený květ - kulturní revue pro Ostravsko 60.letbakalářská 2015 
Folwarczná KristýnaPrůmyslová, živnostenská, kulturní a hospodářská výstava Těšínska a Ostravska v Orlové 1926bakalářská 2014 
Kania DavidStavitelská aktivita Rothschildů v Šilheřovicíchbakalářská 2014 
Donutilová SoňaUměleckoprůmyslové závody v Třebíči a jejich místo v Gočárově dílebakalářská 2013 
Kvapilová MichaelaPodíl uměleckořemeslných firem na výzdobě sakrálních objektů na přelomu 19. - 20. století na Těšínskubakalářská 2013 
Fatrdlová VeronikaSokolovny v okrese Frýdek-Místekbakalářská 2012 
Pavlíková KláraUrbanistické a architektonické proměny Moravské Ostravy v II. polovině 20. století. Karolina - postindustriální proměny jedné průmyslové lokalitybakalářská 2012 
Zezula AdamŽivot a dílo stavitele Františka Pawlu (1854 -1922)bakalářská 2012 
Šimíková MartinaUrbanistický vývoj Hlavní třídy ve Frýdku - Místkubakalářská 2011 


Architektura na Hlučínsku v 19. a 20. století: proměny a specifika
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Lichnowští - mecenáši, sběratelé, tvůrci. Životní styl a kulturní aktivity vysoké slezské aristokracie v letech 1848-1918.
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2015
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub