Celoživotní vzdělávání

     
             
     

Kurzy pro přijaté studenty

Úvod do studia na FF OU
Kurz je určen pro studenty, nastupující do 1. ročníku FF OU. Účastníci získají: přehled o používaných informačních systémech na OU; znalosti, jak vyhledávat informace na OU; všeobecný přehled o podmínkách studia na FF OU; studijní materiály pro tento kurz.