Celoživotní vzdělávání

     
             
     

Studium pro seniory - Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě
V období 2018-20 realizuje Filozofická fakulta čtyři dvouleté cykly přednášek s tématy: Evropské královské rody, Milovníci umění – sběratelé – mecenáši, Společnost v českých zemích v proměnách času a Vybrané kapitoly z dějin a kultury španělsky a francouzsky mluvících zemí.