Celoživotní vzdělávání

     
           
     

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Diagnostika postojů, zájmů a vztahů prostřednictvím interaktivních metafor
Vzdělávací program podrobně seznámí účastníky se systémem diagnostiky žákovských postojů, zájmů a vztahů prostřednictvím využívání interaktivních vizuálních metafor. Tato inovativní metoda spočívá ve využití vizuálních metafor vzdálenosti, velikosti, váhy a teploty pro vyjádření postojů ke zkoumaným objektům, který mohou být školní předměty, spolužáci a další koncepty související s edukační realitou. Účastníci budou postupně seznámeni s teoretickým zázemím metody, validitou a reliabilitou metody, postupem administrace metody ve verzi pro software a verzi tužka – papír, interpretací výsledků a příklady praktické aplikace metody ve školách a v poradenských zařízeních.

Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka I (webinář)
Cílem tohoto studijního programu je prohloubení odborné kvalifikace učitelů německého jazyka. Tento program spadá do oblasti průběžného vzdělávání. Účastníci vzdělávacího programu si rozšíří již nabyté odborné znalosti, zvýší svou jazykovou kompetenci a seznámí se s novými poznatky a aktuálními trendy v didaktice němčiny se zaměřením na vývojové tendence německého jazyka, nejnovější metody kreativní práce s texty a jejich využití ve výuce němčiny. Vzdělávací program si rovněž klade za cíl seznámit účastníky se specifiky mluveného jazyka a jejich implementace do výuky němčiny, dalším cílem je rovněž nabídnout posluchačům vhled do aktuálních možností využití tzv. nových médií ve výuce NJ.

Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka II (webinář)
Cílem tohoto studijního programu je prohloubení odborné kvalifikace učitelů německého jazyka. Tento program spadá do oblasti průběžného vzdělávání. Účastníci vzdělávacího programu si rozšíří již nabyté odborné znalosti, zvýší svou jazykovou kompetenci a seznámí se s novými poznatky a aktuálními trendy v didaktice němčiny se zaměřením na implementaci nejrůznějších typů her do výuky německého jazyka, dále také na nejnovější metody práce s texty. Zároveň získají vhled do aktuálního vývoje reálií německy mluvících zemí. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je nastínění základních tendencí vývoje umění německy mluvících zemí a reflexe možností jak využít tyto poznatky ve výuce.

Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka III (webinář)
Cílem tohoto studijního programu je prohloubení odborné kvalifikace učitelů německého jazyka. Tento program spadá do oblasti průběžného vzdělávání. Účastníci vzdělávacího programu si rozšíří již nabyté odborné znalosti, zvýší svou jazykovou kompetenci a seznámí se s novými poznatky a aktuálními trendy v didaktice němčiny se zaměřěním na specifika rakouské variety němčiny, možnosti implementace této problematiky do výuky německého jazyka, dále na nejnovější metody práce s texty ve výuce. Součástí vzdělávacího programu je také seznámení s nejnovějšími metodami, pomůckami a trendy v oblasti překladu a s možnostmi jejich využití ve výuce německého jazyka. Pozornost bude také věnována hudbě a filmu německy mluvících zemí a možnostem jejich didaktizace.