Publikace v elektronické podobě

Kolektivní monografie a sborníky

Milan Pišl, Eva Polášková (Hrsg.), Form und Funktion im didaktischen Kontext. Ostrava 2023.
doi.org/10.15452/FuFD2023

OBSAH  |  FULLTEXT soubor pdf 5,19 MB


Irena Šebestová, Iveta Zlá (Hrsg.), Form und Funktion im literarischen Kontext. Ostrava 2023.
doi.org/10.15452/FuFLit2023

OBSAH  |  FULLTEXT soubor pdf 1,30 MB


Martin Mostýn, Lenka Vaňková (Hrsg.), Form und Funktion im linguistischen Kontext. Ostrava 2023.
doi.org/10.15452/FuFLing2023

OBSAH  |  FULLTEXT soubor pdf 4,51 MB


David Černín, Blažena Gracová, Michael Stefan, Slavoj Tomeček, Dějepis mezi vědou a vyprávěním. Pavel Mervart – Ostravská univerzita: Červený Kostelec – Ostrava 2023.
doi.org/10.15452/Dej.Krit.2023

FULLTEXT soubor pdf 0,87 MB


Zdeňka Nedomová, Ljuba Mrověcová, Lukáš Plesník (eds.), Area Slavica 4 (Současná rusistika a proměny univerzitního studia).. Ostrava 2023.
doi.org/10.15452/AreaSlavica4.2023

FULLTEXT soubor pdf 2,38 MB


Simona Mizerová, Lukáš Plesník (eds.), Slavica Iuvenum XXIV. Ostrava 2023.
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV

OBSAH  |  FULLTEXT soubor pdf 3,31 MB


Martin Mostýn, Milan Pišl, Eva Polášková et al. (eds.), Beiträge zur germanistischen Sprachwissenschaft. Ostrava 2022.
doi.org/10.15452/Beitrage.2022

OBSAH  |  FULLTEXT soubor pdf 12,30 MB


Simona Mizerová, Lukáš Plesník (eds.), Slavica Iuvenum XXIII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Slavica Iuvenum 2022. Ostrava 2022.
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIII

OBSAH  |  FULLTEXT soubor pdf 3,74 MB


Simona Mizerová, Lukáš Plesník (eds.), Slavica Iuvenum XXII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Slavica Iuvenum 2021. Ostrava 2021.
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXII

OBSAH  |  FULLTEXT soubor pdf 3,82 MB


Simona Mizerová, Lukáš Plesník (eds.), Slavica Iuvenum XXI. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Slavica Iuvenum 2020. Ostrava 2020.
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXI

OBSAH  |  FULLTEXT soubor pdf 3,56 MB


Blažena Gracová, Martin Tomášek, Barbara Baarová (eds.), Rok 1918 – jeho předpoklady, důsledky a význam v českých / československých a polských učebnicích / Rok 1918 – jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich / czechosłowackich i polskich podręcznikach szkolnych. Ostrava 2020.

FULLTEXT soubor pdf 3,49 MB


Barbora Michlová, Michal Hronovský (eds.), Bílá místa filosofie. Sborník příspěvků doktorandů a mladých badatelů. Ostrava 2020.
doi.org/10.15452/BilaMista.2020.

OBSAH  |  FULLTEXT soubor pdf 1,67 MB


Skripta a učebnice

Lenka Naldoniová, Ruská filosofie. Ostrava 2021

FULLTEXT soubor pdf 1,82 MB


Výzkumné zprávy

Josef Kundrát, Karel Rečka, Tereza Benešová, Souhrnná výzkumná zpráva: Vývoj diagnostického nástroje Interaktivní vizuální metafory. Ostravská univerzita – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2023.
doi.org/10.15452/ivmreport.2023

FULLTEXT soubor pdf 0,59 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 02. 2024