Slavica Iuvenum XXIV

Simona Mizerová, Lukáš Plesník (eds.), Slavica Iuvenum XXIV. Ostrava 2023.
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV

FULLTEXT soubor pdf 3,31 MB

Úvod / Wstęp / Введение
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.01
Fulltext soubor pdf 0,46 MB

LINGVISTIKA / JĘZYKOZNAWSTWO / ЛИНГВИСТИКА

Renata Bláha
Obraz Czechosłowacji w przekazie Polskiej Kroniki Filmowej w latach 1945–1956
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.02
Fulltext soubor pdf 2,80 MB

Tereza Bojanovská
Význam studia starých a mrtvých jazyků pro studium a pochopení fungování současných jazyků ukázáno na příkladu staroslověnštiny
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.03
Fulltext soubor pdf 2,83 MB

Anna Caldrová
Zdravstvujtě, Zeman Zemanovič – rusismy v kontextu české politiky
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.04
Fulltext soubor pdf 2,14 MB

Alena Danyiová
Skloňování podstatných jmen mužského rodu v češtině, ruštině a běloruštině (komparativní analýza)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.05
Fulltext soubor pdf 3,93 MB

Вероника Головлева
Леттонизмы в речи русскоязычного населения современной Латвии
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.06
Fulltext soubor pdf 2,57 MB

Ксения Гончарова
Сербские фразеологизмы с библейскими персонажами в сравнении с русским языком
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.07
Fulltext soubor pdf 3,10 MB

Катержина Граздилова
Предлоги в российских электронных СМИ
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.08
Fulltext soubor pdf 2,60 MB

Tetiana Ieremenko
Etymologie a motivace vybraných názvů emocí ve slovanských jazycích
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.09.01
Erratum soubor pdf 0,23 MB
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.09
Fulltext soubor pdf 3,04 MB

Mariya Jadroňová
Jazykový obraz sveta ruských a slovenských antropomorfných hádaniek
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.10
Fulltext soubor pdf 2,95 MB

Оскар Качмарек
Сопоставление русского и чешского именословов – наиболее популярные русские и чешские личные имена
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.11
Fulltext soubor pdf 3,38 MB

Валерия Лукашова
Модели упражнений для обучения дискурсивным словам на уроках РКИ
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.12
Fulltext soubor pdf 2,73 MB

Яна Милосердова
Русские народноэтимологические топонимические легенды, связанные с персоной Екатерины II
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.13
Fulltext soubor pdf 2,69 MB

Tamara Mujkošová
Lingvokulturémy s odkazom na výroky známych osobností v novinových titulkoch českých a ruských periodík
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.14
Fulltext soubor pdf 3,37 MB

Marieta Pastorková
Jazykový obraz vlasov v slovenskom jazyku a kultúre z pohľadu kognitívnej etnolingvistiky
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.15
Fulltext soubor pdf 4,09 MB

Александр Пурич, Михаил Хмелевский
О понятиях героизма в славянских языках: русские и сербские параллели
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.16
Fulltext soubor pdf 3,80 MB

Мирослав Селезнёв
Выбор лексических средств российскими СМИ при освещении войны в Украине
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.17
Fulltext soubor pdf 2,05 MB

Kinga Stanaszek
Dichotomický obraz světa v rétorice českých populistických hnutí na příkladu ANO 2011 a SPD
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.18
Fulltext soubor pdf 4,09 MB

Monika Stenchláková
Jazykový obraz „Boha“ v modernej slovenskej hudbe
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.19
Fulltext soubor pdf 3,29 MB

Алина Турлаева
Фразеологические балто-славянские параллели (на примере русских, латышских и литовских фразеологизмов с компонентом «чёрт»)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.20
Fulltext soubor pdf 2,48 MB

Маргарита Винихина
Фразеологизмы и паремии с лексическим компонентом «вино» как часть сербской языковой картины мира
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.21
Fulltext soubor pdf 2,17 MB

Pavol Vozár
Zelená farba ako kvalitatívny atribút Vladimíra Zelenského v ukrajinskej publicistike
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.22
Fulltext soubor pdf 4,48 MB


LITERÁRNÍ VĚDA A KULTUROLOGIE / LITERATUROZNAWSTWO I KULTUROZNAWSTWO / ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Konrad Abramczyk
Portret czarownicy w powieści „Wiedma” Moniki Maciewicz
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.23
Fulltext soubor pdf 3,85 MB

Martyna Bąk-Ziółkowska
Zaręczyny w tradycji prawnej i społeczno-kulturowej w świetle starochorwackiego Statutu Miasta Split (1312)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.24
Fulltext soubor pdf 2,94 MB

Gabriela Bernátová
Tematizácia vojny a jej dôsledkov v próze pre deti a mládež
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.25
Fulltext soubor pdf 3,61 MB

Anna Danielová
Hledání Abrama Terce. Dobové archivní materiály vydané před odhalením pravé identity autora
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.26
Fulltext soubor pdf 2,63 MB

Евгения Демина
Мотивы безбожия как проявление упадка российского общества в начале XX века на примере романа М.П. Арцыбашева «Санин»
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.27
Fulltext soubor pdf 5,02 MB

Wojciech Doniak
Václav Havel i jego droga do napisania listu do Gustáva Husáka (1975)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.28
Fulltext soubor pdf 2,60 MB

Viktória Hégerová
K básnickej obraznosti v súčasnej slovenskej poézii. Poetika spirituálnej poézie po roku 1989
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.29
Fulltext soubor pdf 2,39 MB

Alicja Krawiec
Obraz szkoły w „Zmorach” Emila Zegadłowicza
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.30
Fulltext soubor pdf 2,46 MB

Martin Makara
Slovanstvo v perspektíve davistov
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.31
Fulltext soubor pdf 2,98 MB

Alexandra Novotná
Lety na Mars v ruské dorevoluční sci-fi literatuře
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.32
Fulltext soubor pdf 2,83 MB

Pola Pacholczyk
Prasłowiański rodowód Konrada
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.33
Fulltext soubor pdf 2,03 MB

Анна Павловская
Формы психологизма в повести А. Адамовича «Каратели»
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.34
Fulltext soubor pdf 4,15 MB

Martin Šmelko
Šachová novela Stefana Zweiga v televizních adaptacích
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.35
Fulltext soubor pdf 4,61 MB

Martina Vangorová
Literárnokritické myslenie Pavly Maternovej (cez prizmu kvalitatívnej analýzy literárnokritických príspevkov v periodiku Ženský svět)
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.36
Fulltext soubor pdf 3,69 MB

Томирис Жаксыбергенова
Теория литературных родов и жанров в романтизме в казахской литературе
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.37
Fulltext soubor pdf 3,00 MB


TRANSLATOLOGIE / TRANSLATOLOGIA / ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Kacper Górny
Osobliwości w lokalizacji gier planszowych na przykładzie gry „Munchkin”
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.38
Fulltext soubor pdf 2,71 MB

Gabriela Koczur
Pieśń „Życzenie” Fryderyka Chopina – specyfika przekładu na język rosyjski
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.39
Fulltext soubor pdf 2,51 MB

Мария Лукосек
О переводе собственных наименований в мультсериале The Penguins of Madagascar на русский и польский языки
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.40
Fulltext soubor pdf 3,41 MB

Kateřina Mrůzková
Není reportáž jako reportáž. Požadavky na ekvivalenci při překladu polských reportáží
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.41
Fulltext soubor pdf 3,76 MB

Samuel Vahovský
K poetologickým a verzologickým aspektom slovenských prekladov Blakeovho Tigra
doi.org/10.15452/SlavicaIuvenum.XXIV.42
Fulltext soubor pdf 4,27 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 08. 2023