Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Ostravská bohemistika má novou profesorku i studijní program

Ostravská katedra české literatury a literární vědy patří dlouhodobě k nejlepším bohemistickým pracovištím v České republice. V závěru roku si připsala hned dva profesní úspěchy, které její kvalitu potvrzují.

Ostravská univerzita rozhodně není nevyzrálým adolescentem, v roce 2016 oslavila 25 let své existence a za tu dobu se posunula mezi nejlepší univerzity v České republice. Její kvality potvrzuje také nově udělená institucionální akreditace Národního akreditačního úřadu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která univerzitě dává určitou míru autonomie v rozhodování o nabídce vzdělávání. Na konci roku mělo institucionální akreditaci úspěšně za sebou jen šest českých univerzit - Karlova univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita v Pardubicích, Vysoká škola ekonomická a Ostravská univerzita.

Právě katedře české literatury a literární vědy se jako jediné na OU podařilo akreditovat společný doktorský program Teorie a dějiny české literatury s Akademií věd České republiky, čímž potvrdila, že patří ke špičkovým pracovištím. „Je to výsledek dlouholeté, stále intenzivnější spolupráce našeho pracoviště s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Naši studenti tak budou mít příležitost ovládnout práci s nejlepšími výzkumnými infrastrukturami a zejména budou mít šanci vstoupit do významných vědeckých týmů pracujících na velkých literárněvědných projektech,“ přibližuje výhody spolupráce vedoucí katedry prof. Jan Malura.

Iva Málková – nová profesorka katedry české literatury a literární vědy

Ke konci loňského roku získala ostravská bohemistika další profesorku, vedle Jana MalurySvatavy Urbanové je nově jmenovanou profesorkou dlouholetá členka katedry Iva Málková, která si převzala nejvyšší akademický titul z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy 18. prosince v aule pražského Karolina. Iva Málková získala profesorský titul pro obor Dějiny novější české literatury na návrh vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jejíž literárněvědné pracoviště je považováno za elitní. Hodnotící komise posuzovala odbornou činnost Ivy Málkové v oblasti moderní české literatury, její literárněhistorické monografie, prestižní edice a početné studie i pedagogickou činnost. Ve všech těchto ohledech je Iva Málková velkou oporou katedry české literatury a literární vědy. Vedle akademické a pedagogické práce zastávala Iva Málková funkce v nejrůznějších akademických orgánech, ve vedení fakulty a zejména univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2019

facebook
rss
social hub