OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Časopis Studia Slavica

Studia Slavica

 • ISSN: 1803-5663

Vydavatel:

Adresa redakce:

 • Katedra slavistiky
  Filozofická fakulta
  Ostravská univerzita
  Reální 5, 701 03 Ostrava
  tel.: 597 091 841, 597 091 840
  fax: 597 460 009
  e-mail: jana.raclavska@osu.cz

Recenzovaný vědecký časopis Studia Slavica je společným vydavatelským počinem katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Univerzity v Opolí a navazuje na sborník vydávaný oběma pracovišti od roku 1993. Od roku 2002 vycházejí Studia Slavica pravidelně jedenkrát ročně a od roku 2013 vycházejí každým rokem dvě čísla. V časopise jsou publikovány původní vědecké stati z oblasti slovanské literární vědy, lingvistiky, kulturologie a translatologie, dokládající současný stav a vývoj v oblasti slovanské filologie. Součástí časopisu jsou také recenze, informace o nových publikacích a kronika. Již od počátku své existence procházely veškeré příspěvky otištěné v Studia Slavica nezávislým recenzním řízením. Příspěvky jsou publikovány ve všech slovanských jazycích včetně anglickojazyčného abstraktu a resumé.

Od roku 2011 je časopis Studia Slavica na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od roku 2015 je zařazen do databáze ERIH PLUS (European Index for Humanities).

Recenzní řízení

Všechny studie a články procházejí nezávislým anonymním recenzním řízením. Recenze vypracovávají dva posuzovatelé, z níž ani jeden není pracovníkem stejného pracoviště jako autor (nebo kterýkoliv z autorů).

obálka sborníku

Obsah jednotlivých ročníků:

Fulltext:

Abstrakty / Abstracts:

Aktuální výtisky Studia Slavica jsou k dostání v Prodejně skript OU na ulici Mlýnské 5, Ostrava 1, 701 03 (budova G).