FAQ

Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Charakteristika katedry

Katedra latinského jazyka a kultury zajišťuje výuku předmětů oboru Latinský jazyk a kultura, kurzů latiny pro studenty humanitních oborů (jednooborových studií historie, dějin umění, některých filologických oborů) na Filozofické fakultě OU a specializovanou výuku latiny a lékařské terminologie na Lékařské fakultě OU. Vědeckovýzkumná činnost pracoviště se orientuje především na latinskou filologii středověku s přesahem do pomocných věd historických: její součástí je příprava edic literárních a diplomatických textů, vytváření překladů latinsky psaných děl do češtiny a zpracovávání literárních, jazykových a pomocně vědných analýz památek středověkého písemnictví. Členové katedry se podílejí na aktivitách Centra pro studium středověké společnosti a kultury - Vivaria.

Vlastník zprávy: doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. | Aktualizováno: 20. 01. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt