FAQ

Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Spolupráce katedry historie se zahraničními institucemi

Spolupráce s  akademickými a vědecko-výzkumnými institucemi v ČR

Katedra historie spolupracuje se všemi humanitně zaměřenými univerzitními pracovišti v ČR jednak formou účasti na jejich vědeckých konferencích a dalších jednáních, příspěvky do jejich vědeckých časopisů a kolektivních monografií, jednak institucionálně – např. ve vědeckých radách filozofických fakult (Pardubice, Hradec Králové, Brno), při obhajobách disertačních prací apod.

Zvláště intenzivní spolupráce je s Historickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně, s univerzitami v Hradci Králové a v Pardubicích, ale také např. s Ústavem českých dějin a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V poslední době zesílila i spolupráce s ústavy Slezské univerzity v Opavě, s katedrou historie FF a katedrou společenských věd PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Z českých univerzit je to dále spolupráce s katedrou antropologických a a historických věd na Západočeské univerzitě v Plzni.

Z pracovišť Akademie věd ČR patří mezi klíčové spolupracovníky zejména Ústrav pro soudobé dějiny a jeho Centrum orální historie, dále Historický ústav AV ČR v Praze a v Brně.

Z archivů jsou to kromě Národního archivu v Praze a obou moravských oblastních pracovišť (Moravský zemský archiv v Brně, Zemský archiv v Opavě) v podstatě všechny okresní archivy na území Moravy a Slezska a Archiv města Ostravy. Muzejní pracoviště zastupují zejména Slezské zemské muzeum v Opavě, Muzeum romské kultury v Brně, Muzeum Těšínska a Muzeum Hlučínska. Pravidelná spolupráce se rozvíjí dále s Maticí Moravskou v Brně, Maticí Opavskou v Opavě a řadou dalších regionálních institucí na území Moravy a Slezska (např. Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, internetový portál Moderní dějiny vedený učiteli dějepisu ZŠ a SŠ v Ostravě ve spolupráci s občanským sdružením PANT).

Spolupráce katedry historie se zahraničními institucemi

Katedra historie dlouhodobě vědecky i pedagogicky spolupracuje s řadou evropských historických pracovišť. Tato spolupráce probíhá jak na bázi zapojení katedry jako celku, tak na úrovni napojení jednotlivých pracovníků katedry na pedagogicko-vědecké aktivity zahraničních partnerů. Tyto vazby jsou přitom rozvíjeny v souladu s oblastmi vědeckého zájmu katedry (viz Výzkumná činnost). Součástí této spolupráce je též výměna hostujících profesorů mezi katedrou historie a některými z níže uvedených zahraničních pracovišť.

Mezi hlavní partnery katedry historie v oblasti výzkumu a pedagogické výměny náleží historická pracoviště Universität Passau, Queen's University in Belfast, Uniwersytetu Śląskiego v Katovicích, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a dalších (kompletní seznam viz Naši partneři).

Vlastník zprávy: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. | Aktualizováno: 03. 03. 2010
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt