FAQ

Katedra filozofie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Jan Čížek. The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius

The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius ČÍŽEK, Jan. The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius.
Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2016. European studies in theology, philosophy and history of religions. ISBN 978-3-631-67873-2.

This book maps the entire development of Comenius’s considerations on man, from his earliest writings to his philosophical masterwork. Although this book is primarily aimed at an analysis and description of the conception of man in Comenius’s work, it may serve the reader also as a more general introduction to his philosophical conception. As the text shows, in spite of the fact that Comenius has received no small amount of academic attention, funded studies or monographs in English language remain in single figures. Thus, a range of Comenius’s remarkable ideas are still unknown to the wider public.

Kniha mapuje celkový vývoj Komenského úvah o člověku, a to od jeho nejranějších děl až po vrcholné dílo, Obecnou poradu o nápravě věcí lidských. Ačkoliv je monografie primárně zaměřena na analýzu a deskripci pojetí člověka v dílech J. A. Komenského, může čtenáři sloužit i jako obecný úvod do myslitelova filozofického systému. Jak je ostatně z textu patrné, ačkoliv bylo Komenskému věnováno nemálo odborné pozornosti, komplexní studie či monografie v anglickém jazyce vznikají spíše výjimečně, a Komenského myšlení tak zůstává širší [cizojazyčné] veřejnosti neznámé.

Vlastník zprávy: PhDr. Petr Hromek | Aktualizováno: 23. 11. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt