ANTINATALISMUS, aneb Nebýt či být? (středa 18. září 2017)

Katedra filozofie FF Ostravské univerzity
vás srdečně zve na konferenci

ANTINATALISMUS aneb Nebýt či být?

Co je antinatalismus?

Antinatalismus je moderní filosoficko-etický proud vycházející z  myšlenek Arthura Schopenhauera v současnosti zpopularizovaných především dílem Better Never to Have Been z pera David a Benatara (do češtiny přeloženým pod názvem Nebýt či být). Antinatalismus spočívá v preferenci nebytí namísto bytí. Ve své nejširší podobě tedy zaujímá vyhraněné stanovisko k fundamentální metafyzické otázce po hodnotě a smyslu života, v užší podobě řeší otázku regulace porodnosti a zpochybňuje lidské právo darovat život jiné bytosti.

Pro koho je konference určena?

Konference je otevřena všem členům akademické obce, kteří mají zájem se k této problematice vyjádřit. Vítána je nejen reflexe filosofická, ale také religionistická či teologická, souhlasná i kritická. Uvítáme též příspěvky z oblasti přírodních či lékařských věd.

Možnost publikace:

Výstupem z konference bude kolektivní monografie v anglickém jazyce, v níž bude možno přednesené příspěvky v případě zájmu uplatnit. Rozsah příspěvku do  monografie je stanoven na maximálně 25 normostran.

Harmonogram:

Název a abstrakt svého příspěvku spolu s informací, zda máte zájem o uplatnění příspěvku v monografii, zašlete nejpozději do 30. července 2017 na e-mailovou adresu: svobodofil@gmail.com.

Maximální délka příspěvku v českém nebo anglickém jazyce je stanovena na 20 minut; abstrakt v českém nebo anglickém jazyce očekáváme v rozsahu cca 1 000 znaků.

Nejpozději do týdne od uzávěrky abstraktů bude účastníkům potvrzeno přijetí jejich příspěvků.

Následně bude účastníkům zaslán program konference včetně i nformací o možnostech ubytování atd.

Nejzazším termínem pro odevzdání příspěvků upravených pro účely monografie je 31. leden 2018.

Call for papers ikona pdf