Přednášky Jazykovědného sdružení

Pobočka Jazykovědného sdružení ČR při Ostravské univerzitě pořádá v průběhu akademického roku přednášky, na nichž vystupují domácí i zahraniční bohemisté.

Plán přednášek pro zimní semestr 2016/2017
28. 11. 2016od 11:00 v učebně E206
Multietnická valaská kolonizácia vo svetle proprií (na príklade toponymie východného Gemera)

Mgr. Gabriel Rožai (katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici)
12. 10. 2016od 14:10 v učebně G414
Jazykový obraz smrti prezidenta Emila Háchy v českém dobovém tisku v kontextu dalších JOS vybraných významných československých prezidentů

PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D. (katedra českého jazyka Univerzity Hradec Králové)
19. 10. 2016od 14:10 v učebně G414
Osobní jména a soudní znalectví

PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)