Přednášky Jazykovědného sdružení

Pobočka Jazykovědného sdružení ČR při Ostravské univerzitě pořádá v průběhu akademického roku přednášky, na nichž vystupují domácí i zahraniční bohemisté.

Plán přednášek pro letní semestr 2016/2017
12. 04. 2017od 14:10 v učebně G414
Noremnost jazykových prostředků v teorii a praxi jazykové kultury
Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)
26. 04. 2017od 14:10 v učebně G414
K problému lexikální variantnosti (na základě zpracování Akademického slovníku současné češtiny)
Mgr. Zdeňka Opavská (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)
02. 05. 2017od 14:10 v učebně E323
Fronta na maso - Husákova stodola - Stalinova ponožka / Nestandardizovaná urbanonymie jako prostředek tiché rezistence i kolektivního humoru v čase světlých zítřků
Mgr. Martina Ptáčníková (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)
03. 05. 2017od 14:10 v učebně G414
Školní čeština
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. (katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity)