FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.

prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. titul, jméno, příjmení:
prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
 
funkce:

 
obor činnosti:
historická demografie, světová historiografie
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1978, 597 09 1978
 
e-mail:
lumirtečkadokoupilzavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 523, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

1993 OU, FF, KHI - habilitace v oboru české dějiny
1967 UP Olomouc - vědecká hodnost CSc.
1966 UP Olomouc - rigorozní řízení (PhDr.)
1962 - 1966 UP Olomouc - externí aspirantura
1954 - 1958 Vysoká škola pedagogická Olomouc - studium oboru český jazyk - dějepis

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2000 - dosud OU, FF, KHI - profesor pro obor české a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
1983 Pedagogická fakulta v Ostravě - docent pro obor československé dějiny
1962 Pedagogická fakulta v Ostravě - odborný asistent katedry dějepisu
1958 - 1962 SVVŠ Hlučín - středoškolský profesor

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
 • Granty neaktivní:
  • GAČR 404/05/0322
   Biografický slovník Slezska a severovýchodní Moravy
  • GAČR 404/96/0290
   Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století (spoluřešitel)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
 • EAPS
 • Matice moravská
 • Demografická společnost ČR (od 1966)

Základní výzkumné zaměření

 • Populační vývoj Moravy a Slezska v protostatistickém a raně statistickém období
 • Kulturní dějiny severovýchodní Moravy a českého Slezska

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt