FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
 
funkce:
vedoucí katedry
 
obor činnosti:
historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1860, 597 09 1860
604 159 745
 
e-mail:
jaroslavtečkadavidzavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
D 510, 5. NP, budova D (Reální 3, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:
jardavid.webnode.cz
 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2013FF MU Brno - hodnost doc.
2004FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
1993-1998FF UP Olomouc - studium oboru česká filologie-historie (Mgr.)
1989-1993Gymnázium Havlíčkův Brod

Praxe

1999-dosudKČJ FF OU, odborný asistent
1998-1999Vojenský historický archiv, v rámci základní vojenské služby - zpracování databáze československých legionářů

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • SGS/FF/2014 Toponyma - ohrožené kulturní dědictví - hlavní řešitel
  • NAKI DF11P01OVV022 Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen - řešitel
 • Granty neaktivní:
  • GAČR P406/11/0268 Historická sémantika - řešitel
  • GAČR 405/07/P144 Lidová etymologie - její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka) - řešitel
  • GAČR 405/04/1035 Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) - člen řešitelského týmu

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity
 • 2013-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
 • 2015-dosud předseda oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
 • 2015-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika, na FF OU
 • 2016-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF UK
 • člen odborné rady časopisu Naše řeč
 • Jazykovědné sdružení ČR
 • Onomastická komise

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR, VEGA SR a GA Univerzity Karlovy
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborné časopisy Slovo a slovesnost, Naše řeč, Český lid, Západní Morava

Univerzitní aktivity

2015-dosudoborová rada dr. studia Český jazyk - předseda
2015-dosudAkademický senát FF OU - člen
2013-dosudoborová rada dr. studia Český jazyk - člen
2012-2015Akademický senát FF OU - předseda
2009-2012Akademický senát FF OU - jednatel
2002–2003Akademický senát FF OU - člen
2002–2003Akademický senát OU - člen

Základní výzkumné zaměření

 • Onomastika, zejména historická toponomastika (zeměpisná jména) a socioonomastika
 • Historická sémantika a lexikologie

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt