OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Michaela Závodná

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 526, budova DM
funkce:zástupkyně ředitele CHSD
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1938
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

2014 - 2015 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2008 - 2013 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2003 - 2008OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe:

2012 - dosudOU, FF, CHSD - tajemnice
2008 - dosudOU, FF, CHSD - vědecký pracovník

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska, spoluřešitel)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Redakční rada Sborníku prací mladých historiků Studia Iuvenilia (2011-2013, členka)
 • Redakční rada Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013, členka)
 • Kontrolní výbor Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny (od 2012, členka)
 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR (od 2012, členka)
 • Stipendijní komise FF OU (2011-2013, členka)

Základní výzkumné zaměření:

 • Městská hromadná doprava v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku


Nenalezen žádný záznam.Hospodářské a sociální dějiny vybraných lokalit Moravy a Slezska v 18.-20. století
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
facebook
rss
social hub