Seznamte se s vysokoškolským studiem i s budoucími spolužáky. Zveme prváky na adaptační týden

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Pro vás, naše studentky a studenty prvních ročníků jsme připravili adaptační týden plný zajímavých aktivit, kterým zahájíte svůj život vysokoškoláka. Seznámíte se s novými spolužačkami, spolužáky i vyučujícími, ale především s tím, jak to  chodí na vysoké škole – co jsou kredity, zápočty, jak si zapsat předměty, sestavit rozvrh, jaká je struktura vysoké školy, její podpůrné programy, zázemí, stipendia a podobně, prostě jak se stát úspěšnou studentkou či studentem.

Adaptační týden je rozdělen do dvou částí: první část připravují jednotlivé katedry a jedná se především o seznámení se spolužáky a vyučujícími. Druhá část s názvem Úvod do studia je čistě informativní, organizovaná studijním oddělením a zahrnuje seznámení s informačními systémy OU a se vším, bez čeho se během studia neobejdete.Absolvování adaptačního týdne je dobrovolné, nicméně vřele doporučujeme zúčastnit se celého programu adaptačního týdne.

Adaptační týden na katedrách

Každá katedra si pro své nové studentky a studenty chystá vlastní program zahrnující seznamovací večírky, hry, exkurze, přednášky, přípravné kurzy, workshopy a další příjemné neformální aktivity v Ostravě i mimo ni. Předzapsaní studenti se mohou již nyní registrovat prostřednictvím registračního formuláře nebo obdrží konkrétní informace o průběhu adaptačního týdne přímo od zástupce katedry, jak je uvedeno v tabulce níže.

Harmonogram adaptačních aktivit po katedrách
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Kemp Kajlovec
4.–5. září 2023
Katedra českého jazyka
Výlet Ostrava a okolí
8. září 2023
Katedra české literatury
Kunčice pod O., penzion Krkoška
4.–5. září 2023
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Kemp Kajlovec
5.–6. září 2023
Katedra filozofie
Kemp Kajlovec
6.–7. září 2023
Katedra germanistiky
Aktivity v Ostravě
studenti budou kontaktováni zástupcem katedry
5. září 2023
Katedra historie
Kemp Kajlovec
5.–6. září 2023
Katedra latinského jazyka a kultury
Aktivity v Ostravě
studenti budou kontaktováni zástupcem katedry
13. září 2023
Katedra psychologie
Rekreační středisko Palkovice 226
studenti budou kontaktováni zástupcem katedry
11.–13. září 2023
Katedra romanistiky
Aktivity v Ostravě
studenti budou kontaktováni zástupcem katedry
13.–15. září 2023
Katedra sociologie
Sviadnov, Anareta
7.–8. září 2023
Katedra slavistiky
Cieszyn, Český Těšín a okolí
5.–7. září 2023

Úvod do studia

Všichni studenti prvních ročníků nastupující ke studiu na FF OU se již nyní mohou přihlásit do společného kurzu Úvod do studia, kde vám pracovníci studijního oddělení vysvětlí, jak se orientovat v elektronických systémech OU, čímž předejdete zbytečným obavám, zda máte splněny všechny podmínky studia. Výhodou kurzu je možnost využití bezdrátového připojení k internetu, je tedy možné si všechny získané dovednosti v oblasti informačních systémů ihned prakticky a na místě vyzkoušet a na cokoliv se zeptat.

Termíny kurzu Úvod do studia:

12. září 2023 v 9:00 hod. - kapacita naplněna
13. září 2023 ve 13:00 hod.
14. září 2023 ve 13:00 hod.
15. září 2023 v 9:00 hod.


Místo konání:

budova B, Českobratrská 16, učebna B308

Délka kurzu:

cca 3 hodiny

Náplň kurzu je rozdělena do dvou základních tematických okruhů:

 1. Informace o právech a povinnostech studentů a dalších studijních náležitostech.
 2. Seznámení s informačními systémy na OU.

Náplň kurzu:

 • Studijní a zkušební řád OU, zásady kreditního systému
 • studijní plány, kontrola studia, harmonogram akademického roku
 • orientace na internetových stránkách OU, studentský e-mail
 • přihlašování na zkoušky
 • zápis předmětů a volba rozvrhu na FF OU
 • informace o Univerzitní knihovně OU

Získáte:

 • přehled o používaných informačních systémech na OU
 • znalosti, jak vyhledávat informace na OU
 • všeobecný přehled o podmínkách studia na FF OU

Jak se přihlásit do Úvodu do studia:

Elektronicky prostřednictvím e-přihlášky, a to do 7. září 2023 (Podat si přihlášku - Kurzy CŽV, U3V apod. Celoživotní vzdělávání - a vybrat si podle data jeden ze čtyř nabízených kurzů).

Už nyní si proto ve svých diářích označte první a druhý zářijový týden, kdy vám začíná nová životní etapa, na kterou každý absolvent vysoké školy rád vzpomíná. Těšíme se na Vás!

Co by vás dále mohlo zajímat?

Kontakty

doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 08. 2023