Koordinátoři pro zahraniční mobility

Koordinátoři na katedrách
Katedra anglistiky a amerikanistiky
553 46 1898
Katedra české literatury a literární vědy
Katedra českého jazyka
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Katedra filozofie
Katedra germanistiky
Katedra historie
Katedra latinského jazyka a kultury
Katedra psychologie
Katedra romanistiky
553 46 1959
Katedra slavistiky
553 46 1854
553 46 1843
Katedra sociologie


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 02. 2024