Koordinátoři pro zahraniční mobility

Koordinátoři na katedrách
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Petr Šidíke-mail:
telefon: 553 46 1898
Katedra české literatury a literární vědy
doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.e-mail:
telefon: 553 46 1877
Katedra českého jazyka
Mgr. Mgr. Bc. Michal Místecký, Ph.D.e-mail:
telefon: 553 46 1862
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.e-mail:
telefon: 553 46 2003
Katedra filozofie
PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.e-mail:
telefon: 553 46 1826
Katedra germanistiky
Mgr. Milan Pišl, Ph.D.e-mail:
telefon: 553 46 1917
Katedra historie
Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.e-mail:
telefon: 553 46 1979
Katedra latinského jazyka a kultury
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.e-mail:
telefon: 553 46 2012
Katedra psychologie
Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.e-mail:
telefon: 553 46 1962
Katedra romanistiky
dr Jan Mlčoche-mail:
telefon: 553 46 1959
Katedra slavistiky
doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Oddělení rusistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1854
PhDr. Urszula Kawala Kolberová, Ph.D.
Oddělení polonistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1843
Katedra sociologie
Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.e-mail:
telefon: 553 46 1358

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 10. 2022