Studentská vědecká konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně zveme již čtvrtým rokem všechny studenty latinského jazyka na českých a slovenských univerzitách k účasti na Studentské vědecké konferenci, pořádané Katedrou latinského jazyka a kultury Filozofické fakulty Ostravské univerzity. V roce 2018 se konference uskuteční 10. dubna.

Cílem každoročního setkání je, aby se studenti latinské filologie seznámili se svými kolegy z jiných univerzit, aby v přátelském prostředí získali nové zkušenosti s prezentací problematiky, jíž se zabývají v rámci přípravy bakalářských a magisterských prací, a aby z veřejné i kuloární diskuze načerpali podněty pro další odbornou činnost.

Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština. Téma svého vystoupení spolu s krátkým abstraktem zasílejte do 27. března 2018 na adresu . Maximální délka příspěvku je 20 minut.

Cestovné si účastníci hradí sami, konferenční poplatek se nevybírá.

Za tým pořadatelů
doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
vedoucí Katedry latinského jazyka a kultury FF OU