Charakteristika katedry latinského jazyka a kultury

Katedra latinského jazyka a kultury zajišťuje výuku předmětů oboru Latinský jazyk a kultura, kurzů latiny pro studenty humanitních oborů (jednooborových studií historie, dějin umění, některých filologických oborů) na Filozofické fakultě OU a specializovanou výuku latiny a lékařské terminologie na Lékařské fakultě OU. Vědeckovýzkumná činnost pracoviště se orientuje především na latinskou filologii středověku s přesahem do pomocných věd historických: její součástí je příprava edic literárních a diplomatických textů, vytváření překladů latinsky psaných děl do češtiny a zpracovávání literárních, jazykových a pomocně vědných analýz památek středověkého písemnictví. Členové katedry se podílejí na aktivitách Centra pro studium středověké společnosti a kultury - Vivaria.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2017