Charakteristika katedry latinského jazyka a kultury

Katedra latinského jazyka a kultury zajišťuje výuku předmětů ve studijních programech -na Filozofické fakultě OU a specializovanou výuku latiny a lékařské terminologie na Lékařské fakultě OU. Vědeckovýzkumná činnost pracoviště se orientuje na latinu a latinskou kulturu období antiky, středověku i novověku: např. zpracováváme jazykové, literární a kulturněhistorické analýzy latinských textů, vytváříme překlady latinských děl do češtiny, zpřístupňujeme latinské památky z rukopisů, podílíme se na výzkumných aktivitách Centra pro studium středověké společnosti a kultury - Vivaria. Široké veřejnosti nabízíme kurzy latiny vyučované on-line formou.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 01. 2022