Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Richard Psík


titul, jméno, příjmení:Mgr. Richard Psík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 208, budova D
funkce:zástupce děkana, proděkan pro studium
obor činnosti:latinská filologie, latinská medievistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1807
553 46 2013
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Böhmen im 13. Jahrhundert
Richard Psík
Rok: 2019, Anton Hiersemann
kapitola v odborné knize

Diplomaticko-sfragistický exkurs.
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Nová šlechta v rakouském Slezsku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.
Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2017, Repronis
odborná kniha

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny
Richard Psík, Pavel Hruboň, Pavel Otmar Krafl, Jana Zachová, Petr Elbel, Stanislav Bárta, Anders Leengaard Knudsen, Thomas Bruggmann, Dalibor Havel, Lukáš Führer, Myron Kapral, Jan Hanousek, Tomáš Černušák, Karel Maráz, Tomáš Sterneck, Jana Vojtíšková ... další autoři
Rok: 2016, Historický ústav
odborná kniha

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII
Richard Psík, Tomáš Krejčík, Pavel Hruboň, Kamil Harvánek, Václav Bok
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum
Richard Psík
Rok: 2014, ARCHIVIO NORMANNO-SVEVO Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni
článek v odborném periodiku

Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech
Pavel Hruboň, Richard Psík
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
odborná kniha

Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 2013, Historica. revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Den s překladem XVI
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Richard Psík, Jan Slíva, Renáta Tomášková, Angelika Bogoczová ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století
Robert Antonín, Daniela Rywiková, Dalibor Janiš, Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počítání na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku
Marek Otisk, Richard Psík
Rok: 2020, Scriptorium
odborná kniha

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky
Richard Psík, Marek Otisk
Rok: 2019, Scriptorium
odborná kniha

Ars dictaminis im spätmittelalterlichen Polen
Richard Psík
Rok: 2019, Anton Hiersemann
kapitola v odborné knize

Böhmen im 13. Jahrhundert
Richard Psík
Rok: 2019, Anton Hiersemann
kapitola v odborné knize

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Rok: 2019, Medieval Sermon Studies
článek v odborném periodiku

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau
Anna Pumprová, Richard Psík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diplomaticko-sfragistický exkurs.
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Listiny Mikuláše z Riesenburku, olomouckého biskupa
Richard Psík
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Nová šlechta v rakouském Slezsku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.
Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2017, Repronis
odborná kniha

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny
Richard Psík, Pavel Hruboň, Pavel Otmar Krafl, Jana Zachová, Petr Elbel, Stanislav Bárta, Anders Leengaard Knudsen, Thomas Bruggmann, Dalibor Havel, Lukáš Führer, Myron Kapral, Jan Hanousek, Tomáš Černušák, Karel Maráz, Tomáš Sterneck, Jana Vojtíšková ... další autoři
Rok: 2016, Historický ústav
odborná kniha

Písmo a pečeť. Texty na pečetích jako dobové doklady kultury
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2016, Univerzita Pardubice
kapitola v odborné knize

Formulářové sbírky a ars dictaminis
Richard Psík
Rok: 2015, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII
Richard Psík, Tomáš Krejčík, Pavel Hruboň, Kamil Harvánek, Václav Bok
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum
Richard Psík
Rok: 2014, ARCHIVIO NORMANNO-SVEVO Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni
článek v odborném periodiku

K otázce datování dvou středověkých papežských listin z fondů Moravského zemského archivu v Brně
Pavel Hruboň, Richard Psík
Rok: 2014, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Matematické listy Gerberta z Remeše
Marek Otisk, Richard Psík
Rok: 2014, MatfyzPress
odborná kniha

Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech
Pavel Hruboň, Richard Psík
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
odborná kniha

Latinská poesie středověku (studijní opora)
Richard Psík, Kamil Harvánek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů olomouckých v historickém vývoji
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 2013, Historica. revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Typologie liturgických knih v období středověku (studijní opora)
Richard Psík
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cesta ke Zlaté bule sicilské
Richard Psík, Pavol Černý, Jerzy Hauziński, Lukáš Hlubek, Peter Kováč, Libor Kovář, Tomáš Krejčík, Zdeňka Měchurová, Zbyněk Moravec, Jan Šmerda, Martin Wihoda, Marek Zágora, Josef Žemlička ... další autoři
Rok: 2012, Ostravské muzeum
odborná kniha

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Formulářové sbírky a jejich zpřístupnění. Stav a perspektivy.
Richard Psík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zakládací listina
Richard Psík
Rok: 2011
stať ve sborníku

Dáno v Opavě - Komentář k privilegiu Karla IV. pro Ostravu
Richard Psík
Rok: 2010, archiv města Ostravy
kapitola v odborné knize

Invectiva prosotetrasticha in Vlricum Polonum. Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie
Richard Psík
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Základy heraldiky
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dante a latina
Richard Psík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Latinská morfologie
Andrea Krúpová, Jana Mikulová, Richard Psík
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mistr Oldřich Polák v díle Jindřicha z Isernie (několik poznámek k jeho osobě)
Richard Psík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ridentem dicere verum
Richard Psík, Igor Lisový
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do dějepisectví antického starověku
Jan Burian, Igor Lisový, Richard Psík
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Z dějin vědy o antickém starověku I. Antická civilizace v obraze vědeckého a uměleckého zpracování. Uspoř. I. Lisový. Praha : Arista, 2004
Richard Psík
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Heinrich, A. Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia bibliotheca Scherschnikiana Teschini. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003
Richard Psík
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

K teoretickému dílu Mistra Jindřicha z Isernie
Richard Psík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Lisový, I. Řím věčný a okouzlující : Průvodce dějinami a kulturou starověkého města. 2 d. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006
Richard Psík
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Otisk, M.: Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi
Richard Psík
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

STUDIA IUVENILIA MMIV-MMV (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Zwiercan, M. Katalog średniowiecznych rekopisów ksiaznicy ciezsyńskiej. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003
Richard Psík
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (1 heslo + mapové přílohy)
Richard Psík
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (1 biogram)
Richard Psík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Rotschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Richard Psík, Aleš Zářický
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Dante Alighieri, De vulgari eloquentia - O rodném jazyce.
Richard Psík
Rok: 2004, OIKOYMENH
odborná kniha

Hukvaldské etudy: sborník in memoriam prof. Miloně Dohnala (14.6. 1924-30.3.2004)
Richard Psík
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Petrarca, Francesco, Mé tajemství; O tajném střetu mých myšlenek - Secretum meum; De secreto conflictu curarum mearum
Richard Psík
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

STUDIA IUVENILIA MMIII (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Korespondence mezi Janem ze Středy a Franceskem Petrarkou
Richard Psík
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Invitantur scolares...:Formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole
Richard Psík
Rok: 2000
ediční a redakční práce

Jindřich z Isernie a jeho formulářová sbírka listů
Richard Psík
Rok: 2000
stať ve sborníku

Soupis nápisových památek okresu Opava
Richard Psík
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice II.
Richard Psík
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pečeť jako hlavní téma. (T.Krejčík: Pečeť v kultuře středověku)
Richard Psík
Rok: 1999, Tvar
článek v odborném periodiku

Pečeť v kultuře středověku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 1999, ČČH
článek v odborném periodiku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1 Red. B. Gracová, R. Psík
Richard Psík, Blažena Gracová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Richard Psík, Blažena Gracová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Vytvoření bibliografické pomůcky pro studenty historie
Richard Psík
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice I.
Richard Psík
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Berlin - Freie Universität, 2. Arbeitstreffung zur projekt DFG Die lateinische Ars dictaminis im MA, 5.-9.10. 2014
Richard Psík
Rok:
působení v zahraničí

Bonn - Universität; Arbeitstreffung zur projekt DFG Die lateinische Ars dictaminis im MA, 6.10.-10.10. 2013
Richard Psík
Rok:
působení v zahraničí

Krakow - Bibliotheka Jagiellonska, badatelský pobyt, 12.-17.3. 2017
Richard Psík
Rok:
působení v zahraničí

Londýn - The Warburg Instittute, The British Library, badatelský pobyt, 30.9. - 7. 10. 2017
Richard Psík
Rok:
působení v zahraničí

University of Sakarya; Adapazari; Turkey - přednáškový pobyt, 13.5-20.5. 2009
Richard Psík
Rok:
působení v zahraničí

Volgograd- RANCHIS, bilaterální smlouva, 30.1.-5.2. 2016
Richard Psík
Rok:
působení v zahraničí

Wien - Österreichisches Staatsarchiv, badatelský pobyt, 31.3.-4.4. 2014
Richard Psík
Rok:
působení v zahraničí

Wien - Österreichisches Staatsarchiv, badatelský pobyt, 7.9.-11.9. 2015
Richard Psík
Rok:
působení v zahraničí

Wien- Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-9. 11. 2017
Richard Psík
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Kundrát RomanOtázka totožnosti notáře Jinřichadiplomová 2007 
Dobiáš KarelListiny olomouckých biskupů v době vlády Václava IV. - listiny Mikuláše z Riesenburgubakalářská 2014 
Lička LukášRoger Bacon a jeho vztah k soudobé medicíně na základě jeho spisu "De erroribus medicorum"bakalářská 2013 
Zormanová MichaelaLatinitas viva : latina v současnostibakalářská 2011 


Zkvalitnění výuky studentů navazujícího magisterského studijního programu Latinský jazyk a literatura středověku: zvyšování kompetencí v práci s elektronickými zdroji
Hlavní řešitelMgr. Richard Psík, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae
Hlavní řešitelMgr. Richard Psík, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Dotační titul 2: MSK Podpora VaV 2010
Hlavní řešitelMgr. Richard Psík, Ph.D.
Období9/2010 - 2/2012
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Formulářová sbírka listů a diktamin Jindřicha z Isernie (kritická edice)
Hlavní řešitelMgr. Richard Psík, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
social hub