Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Jan Hruboš


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jan Hruboš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:metodika výzkumu církevních dějin českých zemí, předbělohorská Morava (1526-1620)
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:

Vzdělání:

2005-2010Slezská univerzita v Opavě, FPF, doktorský studijní program Historické vědy, obor České a československé dějiny (Ph.D.)
2006Státní rigorózní zkouška v oboru Historie
1999-2005Slezská univerzita v Opavě, FPF, magisterský studijní program Historické vědy, obor Historie (odborná)
1995-1999Gymnázium TGM ve Frýdlantě n. O.

Praxe:

2010-dosudKHI FF OU, externí přednášející
2010-dosudCHSD FF OU, externí spolupracovník
2008-dosudMuzeum Těšínska (historik)

Výzkumná činnost:

  • Granty aktivní:
    • GAČR 13-28086S
      Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník

Výzkumné zaměření:

  • Hospodářské, sociální, vojenské a církevní dějiny raného novověku, problematika raněnovověké šlechty (např. italská aristokracie ve službách Habsburků).


Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Polský původ moravské šlechty v genealogickém díle Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle (1543-1614)
Jan Hruboš
Rok: 2019, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Zámky, statky a úřady // Pałace, posiadłości i pamięć
Marek Vařeka, Jiří Brňovják, Marek Starý, Boguslaw Czechowicz, Jan Kilián, Radek Polách, Jana Janišová, Ewelina Mika, Krzysztof Czajkowski, Jan Hruboš ... další autoři
Rok: 2019, Fundacja Silva Rerum Polonarum
odborná kniha

Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova)
Jan Saheb
Rok: 2018, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Galerie držitelů Paskova
Jan Saheb, Karel Müller
Rok: 2018, Město Paskov
odborná kniha

Migrace a konfese jako determinující faktory osobní kariéry raněnovověkého šlechtice. Z Moravy přes Evropu do Horního Slezska - příběh Jana Němčického z Němčic
Jan Saheb
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'...Mnoho zlého, hladu, vody pití a velkého strachu pocítiti...'. Osudy vrchnostenského úředníka Fridricha Sovineckého z Mohelnice během třicetileté války
Jan Saheb
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický, Peter Caban, Drahomír Suchánek, Marek Šmíd, Krzysztof Czajkowski, Jan Saheb, Lenka Nováková, Kateřina Tvrdá, Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra, Mikolaj Czajkowski, Pavel Marek, Jan Županič, Jitka Jonová, Václav Hořčička, Václav Horák, Michal Pehr, Beata Kempná, Eva Richtrová ... další autoři
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Němčický z Němčic Jan
Jan Saheb
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

'Poslední století' Tvorkovských z Kravař
Jan Saheb, Pavel Solnický
Rok: 2018, Zemský archiv v Opavě - Slezská univerzita
kapitola v odborné knize

Sovinský z Mohelnice Fridrich
Jan Saheb
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Strukturální proměny církevní správy Rakouského Slezska na prahu modernismu. K procesu transformace duchovní správy v 18. a v první polovině 19. století
Jan Saheb
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dějiny Paskova
Jan Saheb
Rok: 2017, Město Paskov
odborná kniha

Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova)
Jan Saheb
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frýdlant nad Ostravicí
Jan Saheb
Rok: 2017, Wart
kapitola v odborné knize

Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost
Martin Slepička, Lumír Dokoupil, Iva Málková, Jan Saheb, Petr Přendík, Jan Slepička, Jan Gromnica, Jiří Slepička, Jan Dvořák, Radomír Seďa, Markéta Orkáčová, Anotnín Barcuch, Karel Müller ... další autoři
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
odborná kniha

Kariéra ve víru válek s Osmanskou říší.
Jan Saheb
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Kauza obležení paskovské tvrze v roce 1484. Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic v zápase o lenní statek Paskov
Jan Saheb
Rok: 2017, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Moravská epizoda v životě humanisty Ondřeje Dudiče z Hořehovice (1533-1589)
Jan Saheb
Rok: 2017, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Vrátil čes habsburskému dělostřelectvu i celé armádě.
Jan Saheb
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vysvěcení kostela Všech svatých ve Vlčovicích v kontextu předbělohorské rekatolizace
Jan Saheb
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K procesu rekatolizace na Moravě v prvních desetiletích po tridentském koncilu (do roku 1619). S přihlédnutím k poměrům na tzv. mensálních statcích olomouckého biskupství.
Jan Saheb
Rok: 2016, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Marginálie k dějinám západních Čech z let 1545-1568 v registrech korespondence olomouckých biskupů
Jan Al Saheb
Rok: 2016, Bohemiae Occidentalis Historica
článek v odborném periodiku

Normativní rámec temporální správy olomouckého biskupství v době sedisvakance v předbělohorském obdob
Jan Saheb
Rok: 2016, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
článek v odborném periodiku

Působení rytíře Jana Němčického z Němčic na Vyškovsku.
Jan Saheb
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vzájemné styky českých zemí a Polska v raném novověku (1490-1740)
Jan Saheb
Rok: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Životní osudy 'soldáta' Jana Němčického z Němčic ke klientelským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období. II. část
Jan Saheb
Rok: 2016, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Životní osudy 'soldáta' Jana Němčického z Němčic. Ke klientským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období, 1. část
Jan Saheb
Rok: 2016, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Církevní vrchnost a Židé na Moravě v raném novověku
Jan Al Saheb, Aleš Zářický, Jan Županič, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
kapitola v odborné knize

Galerie držitelů Paskova
Jan Al Saheb, Karel Müller
Rok: 2015, Město Paskov
odborná kniha

Instrukce pro tzv. vybrance z roku 1715 (příspěvek k vojenským dějinám Těšínska)
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Rok: 2015, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna
Jan Al Saheb
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor
Jan Al Saheb
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Malenovice
Jan Al Saheb, David Pindur
Rok: 2014, Obec Malenovice
odborná kniha

Místek na sklonku středověku a v raném novověku (do roku 1648)
Jan Al Saheb, Tomáš ADAMEC
Rok: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku
Jan Al Saheb, Svatava Urbanová, Martin Krůl, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec ... další autoři
Rok: 2014, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita - Valašské muzeum a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Osídlení a demografický vývoj / Osadnictwo i rozwój demograficzny
Jan Al Saheb
Rok: 2014, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Počátky a rozvoj Místku do roku 1434
Jan Al Saheb
Rok: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

"...abychom je za poddané přijali a jim živnosti přáli...". Církevní vrchnost a Židé na Moravě v raném novověku
Jan Al Saheb
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gundakar von Liechtenstein und seine Aktivitäten in Oberschlesien
Jan Al Saheb
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Möglichkeiten und Grenzen der Rekatholisierungspolitik der Liechtensteiner im Fürstentum Troppau
Jan Al Saheb, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2013, Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum
kapitola v odborné knize

Moravští nekatolíci a Těšínsko v předtolerančním období
Jan Al Saheb
Rok: 2013, Muzeum Těšínska
odborná kniha

Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku. Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku
Jan Al Saheb, Radim Jež
Rok: 2013
stať ve sborníku

...Aby opravdově chudí byli zaopatřeni a žebrota přestala... Úloha římskokatolické církve při potírání chudoby na přelomu 18. a 19. století
Jan Al Saheb
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historiografická reflexe předbělohorské etapy dějin olomouckého biskupství
Jan Al Saheb
Rok: 2012, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Rok: 2012
stať ve sborníku

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou.
Jan Al Saheb
Rok: 2012, Muzeum Těšínska ; Kysucké múzeum v Čadci ; Považské múzeum v Žiline
kapitola v odborné knize

Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou - osobní aspirace versus reálné kariérní možnosti na příkladu Valentina Pavlovského
Jan Al Saheb
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spor o výstavbu mostu mezi Frýdkem a Místkem ve světle dokumentů z roku 1639
Jan Al Saheb
Rok: 2012, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku
Jan Al Saheb, Radim Jež
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Územní vývoj přímé majetkové držby olomouckých biskupů v letech 1553-1619
Jan Al Saheb
Rok: 2012, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku

Což tamž do Slezska nenáleží a sem k Moravě přísluší
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Hraniční dohoda dominií Hukvaldy, Bytča a Meziříčí z roku 1653
Jan Al Saheb
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hukvaldské panství před Bílou Horou (1553-1619)
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

K některým aspektům pobělohorské rekatolizace opavského knížectví
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

Proměny uvnitř rytířského stavu v 16. století na příkladu severovýchodní Moravy
Jan Al Saheb, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Instytut Historii UŚ w Katowicach
kapitola v odborné knize

Protihabsburské stavovské povstání Imricha Tökölyho v Uhrách a obrana moravsko-slezsko-uherské hranice
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Předbělohorské dějiny hukvaldského panství v dosavadní historiografické reflexi
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Práce a studie Muzea Beskyd - společenské vědy
článek v odborném periodiku

Události patnáctileté války v Uhrách (1593-1608) ve světle korespondence olomouckých biskupů Stanislava Pavlovského a Františka z Ditrichštejna
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Nakladatelství Univerzita Pardubice
kapitola v odborné knize

Vrchnost a její dominium-hukvaldský hrad a panství v době předbělohorské
Jan Al Saheb
Rok: 2011, Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R.
článek v odborném periodiku

Zabezpečení moravských a slezských hranic v době Tökölyho povstání
Jan Al Saheb
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hraniční kameny z roku 1669 v údolí Černé Ostravice
Jan Al Saheb, Karel Müller
Rok: 2010
stať ve sborníku

Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice
Jiří Brňovják, Jan Al Saheb, Jiří Stibor, Karel Müller
Rok: 2010, Ostravská univerzita, Zemský archiv v Opavě, Muzeum Těšínska
odborná kniha

Mezi konfrontací a smírem. K charakteru rekatolizačního postupu na hukvaldském panství v předbělohorském období
Jan Al Saheb
Rok: 2010, Studia Comeniana et Historica
článek v odborném periodiku

Třanovice v proměnách staletí
Jan Al Saheb, Radim Jež, Jiří Kristian, David Pindur
Rok: 2010, Obec Třanovice
odborná kniha

Urbáře
Jan Al Saheb, Milan Myška, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Malčok JanRaimondo Montecuccoli (1609-1680) a jeho doktrína v kontextu tzv. vojenské revolucediplomová 2018 
Fryšerová ZuzanaVývoj obranných mechanismů horských průsmyků východních hranic Moravy a Slezska v 16.-18. století.bakalářská 2022 
Jeziorski JanUdálosti tzv. Dánské války (1625-1629) v historiografii 17. stoletíbakalářská 2020 
Přibyl OndřejSociální obraz městečka Bouzov ve světle gruntovní knihy z let 1613-1666bakalářská 2019 
Rzymanková AndreaČeské stavovské povstání v historiografii 1. poloviny 17. stoletíbakalářská 2019 
Sekerová DarinaSociální obraz města Ostravy ve světle gruntovní knihy z let 1626-1783bakalářská 2019 
Jeziorek DanielSpráva sirotčího jmění v 16. a 17. století na příkladu města Ostravybakalářská 2018 
Foltisová AnnaSoudní agenda městečka Paskov v 17. stoletíbakalářská 2017 
Karásková KristýnaJosefínské církevní reformy a počátky farnosti sv. Tomáše v Brně (1784-1812)bakalářská 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub