Fachliches in der Presse

obálka Tato publikace navazuje na činnost Centra výzkumu odborného jazyka a jím realizovaný projekt Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0222). Profesorka Lenka Vaňková v rámci svého návazného projektu SGS21/FF/2016-2017 Prezentace odborných informací v odborném i neodborném kontextu spolu se studenty doktorského a magisterského studia vydala publikaci, která se v různých perspektivách věnuje užití odborné terminologie v současném německém denním tisku.

Obsah soubor pdf 0,07 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 01. 2018