OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum výzkumu odborného jazyka

CVOJ - kolokvia
CVOJ - konference
CVOJ - ostatní akce

Charakteristika Centra výzkumu odborného jazyka

Centrum se zaměřuje na výzkum jazykových jevů příznačných pro  anglický a německý odborný jazyk a na výzkum odborného diskurzu. Oblastmi výzkumu jsou jednak jazyková specifika anglických a německých technických, ekonomických, přírodovědných a lékařských textů a jejich komparace s češtinou, jednak specifika odborné komunikace v německy a anglicky mluvícím prostředí na pozadí domácí kultury. Centrum přispívá i k řešení konkrétních jazykových problémů, jakými je např. potřeba vytváření nových odborných termínů a odborných výrazů při překladech cizojazyčných textů, řešení problémů vyplývajících z interkulturních rozdílů při komunikaci zahraničních expertů atd.

facebook
rss
social hub