Charakteristika Centra výzkumu odborného jazyka

Centrum se zaměřuje na výzkum jazykových jevů příznačných pro  anglický, německý a francouzský odborný jazyk a na výzkum odborného diskurzu. Oblastmi výzkumu jsou jednak jazyková specifika anglických a německých technických, ekonomických, přírodovědných a lékařských textů a jejich komparace s češtinou, jednak specifika odborné komunikace v německy a anglicky mluvícím prostředí na pozadí domácí kultury. Centrum přispívá i k řešení konkrétních jazykových problémů, jakými je např. potřeba vytváření nových odborných termínů a odborných výrazů při překladech cizojazyčných textů, řešení problémů vyplývajících z interkulturních rozdílů při komunikaci zahraničních expertů atd.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 02. 2023