Informace o aktuální konferenci

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity si Vás dovoluje pozvat na čtvrtou mezinárodní vědeckou konferenci

Area Slavica (4),

která proběhne na FF OU v termínu 15. a 16. září 2022.Program konference:

Program konference Area Slavica 4 soubor pdf 0,30 MBHlavní téma konference:

Současná rusistika a proměny univerzitního studia u příležitosti 70 let ostravské rusistiky a 30 let bakalářského studia ruštiny

Dílčí tematické okruhy:

  1. Vývojové tendence slovanských jazyků a jejich komparativní výzkum (sekce Lingvistika)
  2. Proměny a perspektivy studia podnikatelské ruštiny (sekce Podnikatelská ruština)
  3. Výuka ruštiny jako dalšího cizího jazyka včera a dnes (sekce Lingvodidaktika)

Příspěvky (v rozsahu 15–20 minut) by měly přinášet aktuální poznatky, výsledky vlastního výzkumu. Příspěvky mohou být prosloveny v ruštině, češtině, slovenštině, polštině a budou publikovány v kolektivní monografii (Area Slavica 4).

Prosíme o vyplnění a zaslání přihlášky do 12. června 2022 na adresu: nebo , . E-mail označte Area Slavica 4.

Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout o vhodnosti přijetí příspěvku. Bude-li jeho obsah v souladu s tématem konference a bude-li splňovat výše uvedené požadavky, získáte nejpozději 19. června 2022 potvrzující e-mail.

Bude-li váš příspěvek zařazen do programu jednání, budete požádání o úhradu konferenčního poplatku ve výši 2 000 Kč (80 EUR účastníci ze zahraničí) nejpozději do 9. září 2022 (instrukce k platbě obdržíte ve 2. informačním dopise).

Z konferenčního poplatku bude hrazeno: edice monografie, občerstvení po dobu trvání konference, kulturní program na konci prvního dne jednání.

Ubytování a cestovné si účastníci konference hradí sami.

Platba konferenčního poplatku

Konferenční poplatek činí 2 000,- CZK / 80 EUR. Poplatek je nutné uhradit v CZK, nebo v EUR. Pro uskutečnění platby je nutné provést registraci v Registračním systému konferenčních akcí Ostravské univerzity, a sice zde pro platbu v CZK, a zde pro platbu v EUR. Po uskutečnění registrace je možné provést vlastní platbu.

Údaje pro platbu:
Název majitele účtu:
Ostravská univerzita
Číslo bankovního účtu:
931761
Kód banky:
0710
IBAN:
CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SWIFT:
CNBACZPP
Variabilní symbol:
254232

Při realizaci platby prosíme uvést do popisu platby jméno a příjmení účastníka a název konference.


doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 09. 2022