Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Úřední deska

Ostravská univerzita

Volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity na funkční období 2018–2021

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., na základě ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 6 Volebního řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje

ve dnech 26. – 30. listopadu 2018

volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity na funkční období 2018–2021.Volební komise jmenovaná děkanem Filozofické fakulty Ostravské univerzity:
Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
(předseda volební komise)
katedra germanistiky FF OUe-mail:
telefon: 553 46 1915
místnost D403
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.katedra slavistiky FF OUe-mail:
telefon: 553 46 1840
místnost D610
Dominika Kučerovástudentka 2. ročníku bakalářského studijního oboru Španělština ve sféře podnikáníe-mail:
Adrian Szkwarastudent 2. ročníku dvouoborového bakalářského studia studijního oboru Český jazyk a literatura a historiee-mail:

Časový harmonogram voleb:

 • Zveřejnění seznamu oprávněných voličů: do 2. listopadu 2018
 • Přijímání návrhů kandidátů: do 9. listopadu 2018
  • návrhy se odevzdávají předsedovi Volební komise AS FF OU prostřednictvím podatelny OU nebo osobně.
 • Členové akademické obce FF OU mohou podávat zdůvodněné námitky proti správnosti seznamu oprávněných voličů předsedovi VK AS FF OU: do 9. listopadu 2018
  • prostřednictvím podatelny OU nebo osobně. K námitkám podaným po termínu se nepřihlíží.
 • Schůze VK AS FF OU: 12. listopadu 2018, 9:00 hodin
 • VK AS FF OU vypořádá námitky proti správnosti seznamu oprávněných voličů: do 16. listopadu 2018
 • Zveřejnění kandidátní listiny: do 16. listopadu 2018
  • seznam zveřejněn na Portále OU
 • Termín elektronických voleb: 26.–30. listopadu 2018
 • Schůze VK AS FF OU – vyhodnocení výsledků voleb: 3. prosince 2018, 9:00 hodin
 • Předseda VK AS FF OU předá výsledky voleb do AS FF OU děkanovi FF: do 4. prosince 2018
 • Zveřejnění výsledků voleb: 4. prosince 2018
 • Termín pro podávání stížností VK AS FF OU na porušení zákona nebo Volebního řádu AS FF OU: 11. prosince 2018


Volby do Akademického senátu FF OU proběhnou v souladu s platným Volebním řádem AS FF OU.


Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., v. r.
děkan


Dokumenty:


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 11. 2018

facebook
rss
social hub