OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra latinského jazyka a kultury

Anna Pumprová

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 210, budova D
funkce:vedoucí KLA
obor činnosti:latinská medievistika, latinská filologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)25810
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)25830
telefon, mobil: 553 46 2010
e-mail: anna.pumprova@osu.cz
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2016habilitace v oboru klasická filologie na FF MU v Brně (docentka)
2002 - 2006doktorské studium na FF MU v Brně, obor latinská medievistika (Ph.D.)
1997 - 2002magisterské studium na FF MU v Brně, obory latinský jazyk a literatura - historie (Mgr.)

Zaměstnání, praxe

2016 - dosuddocentka KLA FF OU
2014 - dosudvedoucí Katedry latinského jazyka a kultury FF
2013 - dosudvědecký pracovník Centra pro výzkum středověké společnosti a kultury (Vivarium) Filozofické fakulty Ostravské univerzity
2010 - 2013rodičovská dovolená, 2 děti
2008 - 2010odborná asistentka Ústavu klasických studií FF MU
2005 - 2011výzkumný a vývojový pracovník Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: Prameny, země, kultura při Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Odborné zaměření

česko-latinská literatura středověku
klášterní písemnictví ve středověku
středověká historiografie, homiletika, biblická exegeze, duchovní literatura
edice latinských literárních textů


Pumprová, A. Edition der Predigtsammlung Peters von Zittau. In: 2. Prager-Berliner Mediävistentreffen. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin. 2016.
Pumprová, A. Nahlédnutí do literární dílny rozpolceného kronikáře Karlova otce. In: Letní škola klasických studií. Konferenční středisko AV ČR, Třešť: Akademie věd ČR. 2016.
Pumprová, A. Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library. Graeco-Latina Brunensia. 2016, roč. 2016, č. 21, s. 265-301. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240). Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition. 2015, č. 128, s. 199-222. ISSN 0084-005X.
Pumprová, A. Robert Olomoucký - opomíjený literát počátku 13. věku. In: Staročeský dýchánek. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2015.
Pumprová, A. Doleo super te. Literární kontext planktů nad smrtí Václava II.. Časopis matice moravské. 2014, roč. 133, č. 1, s. 25-51. ISSN 0323-052X.
Pumprová, A. Literární zdroje Zbraslavské kroniky. In: Kroniky jako historický pramen. K 700. výročí úmrtí Oty Durynského. Praha - Zbraslav: Státní oblastní archiv v Praze, Historický ústav akademie věd České republiky, Národní muzeum. 2014.
Pumprová, A. Ohlasy bible, antických a středověkých autorů v textu Zbraslavské kroniky. Graeco-Latina Brunensia. 2014, roč. 19, č. 2, s. 81-117. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. a Krúpová, A. Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity. In: Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století. Olomouc: Katedra klasické filologie FF UP. 2014.
Pumprová, A. a Krúpová, A. Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity. In: Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století. Olomouc: Katedra klasické filologie FF UP. 2014.
Pumprová, A. Polishing a Medieval Chronicle: The Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae. In: Seventh International Medieval Chronicle Conference. Liverpool: University of Liverpool. 2014.
Nechutová, J., Krmíčková, H., Coufal, D., Fuksová, J., Mutlová, P., Pumprová, A., Stehlíková, D. a Švanda, L. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118). Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis 253. 493 s. ISBN 978-2-503-54293-5.
Pumprová, A. Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik. In: Chronicon Aulae regiae - Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme. Frankfurt am Main: Historische Kommission für die böhmischen Länder, 2013. Historische Kommission für die böhmischen Länder, 2013. s. 75-94. ISBN 978-3-631-64535-2.
Pumprová, A. Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky. Časopis Matice moravské. 2012, roč. 2012, č. 131, s. 239-263. ISSN 0323-052X.
Pumprová, A. Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků. Graeco-Latina Brunensia. 2012, roč. 2012, č. 17, s. 181-204. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. Das Bild Heinrichs VII. in der Chronica Aulae regiae Peters von Zittau. In: Europäische Governance im Spätmittelalter. Heinrich VII. von Luxemburg und die großen Dynastien Europas / Gouvernance européenne au bas moyen âge. Henri VII de Luxembourg et l?Europe des grandes dynasties. Actes des 15es Journées lotharingiennes. s. 181-200. ISBN 2-919979-22-1.
Pumprová, A. Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.. Brno: Matice moravská, 2010. Prameny dějin moravských 20. 299 s. ISBN 978-80-86488-78-3.
Pumprová, A. Kupidovo ztvárnění v De planctu naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny. Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 2009, č. 14, s. 217-234. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. Quadruplex est sensus Sacre scripture: K výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 2009, č. 56, s. 89-104. ISSN 1803-7429.
Pumprová, A. "Ad intelligenciam istius sancti evangelii vobis aliquid describere cupio." La Vita Caroli e l'intento predicatorio di Carlo IV.. In: Convegno Internazionale Humanitas Latina in Bohemis, Castello di Brandýs n. Labem, Repubblica Ceca, 3 giugno 2006. Kolín-Treviso: Albis-Fondazione Cassamarca, 2007. Albis-Fondazione Cassamarca, 2007. s. 13-39. ISBN 978-80-903770-0-4.
Pumprová, A. Kázání Petra Žitavského, opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi (1316-1339). Pokus o rekonstrukci kazatelova vystoupení. In: Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2007. Instytut Historii UAM, 2007. s. 233-241. ISBN 978-83-89407-22-1.
Pumprová, A. Die Predigten des Peter von Zittau. Wo, vor wem und von wem sind sie gepredigt worden?. In: Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Masarykova univerzita, 2006. s. 98-110. ISBN 80-210-4069-6.
Pumprová, A. Sermones in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. K formě dochování kázání Petra Žitavského. In: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006. Matice moravská, 2006. s. 241-252. ISBN 80-86488-35-7.
Pumprová, A. Poselství generálního prologu Zbraslavské kroniky. Graeco-Latina Brunensia. 2004, roč. 2004, č. 9, s. 117-122. ISSN 1211-6335.
Pumprová, A. Ke stylu prologů Zbraslavské kroniky. Graeco-Latina Brunensia. 2003, roč. 2003, č. 8, s. 95-109. ISSN 1211-6335.


AutorNázev práceTypRok
Popelková BarboraVita Karoli v Kronice Beneše Krabice z Weitmilebakalářská 2016 


Edice kázání Petra Žitavského
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Realita a skutečnost ve středověku
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený