FAQ

Centrum výzkumu odborného jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Ze života centra

Konference

Charakteristika Centra výzkumu odborného jazyka

de Centrum se zaměřuje na výzkum jazykových jevů příznačných pro anglický a německý odborný jazyk a na výzkum odborného diskurzu. Oblastmi výzkumu jsou jednak jazyková specifika anglických a německých technických, ekonomických, přírodovědných a lékařských textů a jejich komparace s češtinou, jednak specifika odborné komunikace v německy a anglicky mluvícím prostředí na pozadí domácí kultury. Centrum přispívá i k řešení konkrétních jazykových problémů, jakými je např. potřeba vytváření nových odborných termínů a odborných výrazů při překladech cizojazyčných textů, řešení problémů vyplývajících z interkulturních rozdílů při komunikaci zahraničních expertů atd.

logolink


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt