FAQ

Centrum pro hospodářské
a sociální dějiny
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Personální složení


Vedení centra
Vedení CHSD
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D. e-mail: alestečkazarickyzavináčosutečkacz
ředitel CHSD
 
telefon: 553 46 1801, 597 09 1801
553 46 1974, 597 09 1974
 
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail: michaelatečkazavodnazavináčosutečkacz
zástupkyně ředitele CHSD
 
telefon: 553 46 1938, 597 09 1938
 
Sekretariát
Martiníková Gabriela, Bc. e-mail: gabrielatečkamartinikovazavináčosutečkacz
sekretářka CHSD
 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Saheb Jan, PhDr., Ph.D. e-mail: jantečkasahebzavináčosutečkacz
činnost: metodika výzkumu církevních dějin českých zemí, předbělohorská Morava (1526-1620)
 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Brňovják Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail: jiritečkabrnovjakzavináčosutečkacz
činnost: hospodářské a sociální dějiny, dějiny Slezska
 
telefon: 553 46 1968, 597 09 1968
 
Daněk Radoslav, PhDr. e-mail:  
činnost: hospodářské a sociální dějiny
 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail: janatečkadavidovazavináčosutečkacz
činnost: publicistický styl, zvl. politická publicistika ve 20. století - stylistická analýza, sociolingvistický kontext, kvantitativní lingvistické analýzy (tematická analýza textu, klíčová slova)
 
telefon: 553 46 1938, 597 09 1938
 
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc. e-mail: lumirtečkadokoupilzavináčosutečkacz
činnost: historická demografie, světová historiografie
 
telefon: 553 46 1978, 597 09 1978
 
Hájek Jan, PhDr., CSc. e-mail: jantečkahajekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1938, 597 09 1938
 
Holubec Stanislav, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Jemelka Martin, PhDr., Ph.D. e-mail: martintečkajemelkazavináčosutečkacz
činnost: hudební teorie
 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Jung Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail: jiritečkajungzavináčosutečkacz
činnost: odborné zaměření: architektura, umění a kulturní dějiny 19. a 20. století
 
telefon: 553 46 2004, 597 09 2004
 
Kadlec Petr, Mgr., Ph.D. e-mail: petrtečkakadleczavináčosutečkacz
činnost: dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje „dlouhého“ 19. století
 
telefon: 553 46 1938, 597 09 1938
 
Knob Stanislav, Mgr., Ph.D. e-mail: stanislavtečkaknobzavináčosutečkacz
činnost: dějiny industrializace v českých zemích, Homo faber
 
telefon: 724 073 028
553 46 1966, 597 09 1966
 
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc. e-mail: tomastečkakrejcikzavináčosutečkacz
činnost: dějiny středověku, PVH
 
telefon: 553 46 1978, 597 09 1978
 
Lacko Miroslav, Mgr., PhD. e-mail: miroslavtečkalackozavináčosutečkacz
činnost: hospodářské a sociální dějiny
 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D. e-mail: radektečkalipovskizavináčosutečkacz
činnost: historická demografie
 
telefon: 553 46 1974, 597 09 1974
 
Nesládková Ludmila, doc. PhDr., CSc. e-mail: ludmilatečkanesladkovazavináčosutečkacz
činnost: gender studies
 
telefon: 553 46 2003, 597 09 2003
 
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: andreatečkapokludovazavináčosutečkacz
činnost: sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
 
telefon: 553 46 2004, 597 09 2004
 
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkapopelkazavináčosutečkacz
činnost: hospodářské a sociální dějiny, novověká historiografie
 
telefon: 553 46 1965, 597 09 1965
 
Spyra Janusz Jan, dr hab. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Šústková Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkasustkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Vařeka Marek, PhDr., Ph.D. e-mail: marektečkavarekazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Žouželka Zbyněk, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt