Doporučený formulář pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity

Doporučený formulář pro odvolání je určený uchazečům o studium od akademického roku 2022/2023, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Odvolání může podat pouze účastník řízení, tj. uchazeč. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno! Rozhodnutí z 1. kola se budou zasílat v měsíci červnu a července 2022. Proti výsledkům zveřejněným na internetových stránkách nelze podat odvolání.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 06. 2022